WAT VIND JE IN DEZE ONLINE GROEIOMGEVING ?

Een schatkist aan methodieken om de zaadjes aan potentieel in jezelf te ontdekken, te laten groeien en bloeien !

Deze website is ontsproten uit mijn gevoel van enthousiasme over de kracht van deze oefeningen. Het is het neusje van de zalm van wat ik leerde tijdens mijn gehele loopbaan als psychologe. Ik vond dat ik deze oefeningen niet voor mezelf kon houden en wou ze  graag toegankelijk maken voor een groter publiek.

7 modules met gratis meditatie audio en andere oefeningen uit de psychologie . Dit zijn parels die je helpen om je volle menselijkheid te ont-dekken en te cultiveren. We vertrekken hierbij van ons mens-zijn precies zoals we er nu bijzitten, mét onze modder, mét ons lijden. We ontdekken de zaadjes vol positief potentieel en gaan deze cultiveren tot de prachtige lotusbloemen die we zijn.

Zonder modder, geen bloeiende lotusbloem!

Module 1: Mindfulness training

Mindfulness is dé basisvaardigheid hier! We cultiveren hier een niet-oordelende, niet-resultaatgerichte, milde opmerkzaamheid waarbij we ruimte kunnen geven aan datgene wat er is. In de latere modules maken we gebruik van deze vaardigheid om bij onze innerlijke ervaring te blijven en zo ons zelfhelend vermogen aan te spreken. We gaan mindfulness leren in 3 stappen: aandacht trainen,   helder waarnemengewaarzijn verruimen.

Module 2: Heartfulness training

Wist je dat je positieve emoties ook kan trainen en laten groeien? Ga onmiddellijk aan de slag om positieve emoties te cultiveren zoals vreugde, basisveiligheid, dankbaarheid, zelfcompassie, liefdevolle vriendelijkheid, …  Het bevordert het oxytocine hormoon, wat je draagkracht verhoogt en een transformerende impact heeft op de manier waarop je in het leven staat.

Module 3:  Leef! je leven ten volle

Voor iedereen ziet een zinvol leven er anders uit. Hier gaan we kijken naar wat voor jou specifiek je leven zinvol maakt en of je die waarden wel voldoende plek geeft in je leven. We identificeren ook je innerlijke demonen die roet in het eten gooien, zoals moeilijke gedachten of pijnlijke emoties. Daarmee gaan we dan in de volgende twee modules aan de slag.

Module 4: Omgaan met gedachten

Sommige gedachten kunnen ons helemaal gaan inpalmen en zo groots lijken, dat ze al de rest in de weg staan. Loop jij ook wel eens vast in dezelfde piekermolens (één van dé oorzaken voor depressie)? Van negatieve gedachten afgeraken is helemaal niet zo makkelijk! Hier leren we hoe met gedachten omgaan, zonder ertegen te vechten, zonder dat ze ons leven beheersen.

Module 5: Omgaan met emoties

Emoties zoals verdriet, woede… kunnen soms zo overspoelend zijn dat ze ons helemaal overnemen. Hier leren we naar emoties kijken en ze te ruimte geven. Zo kunnen ze hun eigen natuurlijke verwerkingsproces afleggen in ons lichaam, zonder dat we er hoeven mee samen te vallen. Soms hebben emoties ons ook iets belangrijks te vertellen als we er op focussen en ernaar leren luisteren.

Module 6: Veerkracht

Soms kan je helemaal door je eigen lijden overspoeld worden en compleet crashen. Dan heb je dringend nood aan psychische EHBO! Net met die momenten waarin we het diepste zitten, gaan we hier aan de slag. Het is hét moment om toe te passen wat je hier eerder hebt getraind en zo je veerkracht verder uit te bouwen.

Module 7: transformatie

Om ons innerlijke potentieel de kans te geven om zich te ontplooien en tot bloei te komen, werken we met onze eigen modder. Soms zijn er stukken in onszelf die ons willen beschermen, maar ons daardoor net ook klein houden. Door hier met vriendelijke aandacht bij te blijven, kunnen we deze bevrijden en zo tot helpende energie transformeren. Net zoals je modder kan transformeren tot een heel bruikbare en mooie pot.

GEBRUIK JE MODDER ALS BRANDSTOF OM JE MENSELIJK POTENTIEEL TOT VOLLE BLOEI TE LATEN KOMEN

De valstrik van geluk gaat erover dat we nu eenmaal niet altijd gelukkig zijn in het leven. Lijden absoluut te willen vermijden, is de eerste stap richting psychopathologie. Lijden hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is alleen: “Hoe ga je hiermee om?”. Ga je lijden vermijden en daardoor nog meer lijden creëren? Wat zijn jouw vermijdingsstrategieën en hoe bruikbaar zijn ze? Hoeveel energie kosten ze je? Wat is de prijs die je ervoor betaald? De metafoor van de lotusbloem toont ons een heel andere weg: de lotusbloem groeit namelijk veel beter in goede modder dan in helder water. Zo ook gaan wij in deze groeiomgeving onze modder leren gebruiken om ons menselijk potentieel tot volle bloei te brengen.

De technieken die we hiervoor gebruiken zijn awareness-based, evidence-based en experience-based uit de psychologie.

Awareness-based technieken omdat ze gebaseerd zijn op technieken uit de Westerse psychologie die ons eigen gewaarzijn bevorderen: mindfulness training, compassietraining, positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en focusing.

Experience-based verwijst ook naar de  wortels van sommige van deze technieken (mindfulness, heartfulness en ACT) in de Boeddhistische overdrachtslijn waarin ze via een ‘warme overdracht over de eeuwen heen werden doorgegeven. ‘Warm’ verwijst naar een leerproces zoals je een dans aanleert. Een dans leer je ook niet louter uit boeken maar samen, al dansende.

Evidence-based omdat mainstream wetenschappers en gezondheidswerkers deze technieken hebben bestudeerd, ze voor ons psychosociaal welzijn effectief hebben bevonden, ze hebben geseculariseerd en ze daarmee voor het grotere publiek toegankelijk hebben gemaakt.

Experience-based omdat wij ze als gezondheidswerkers zelf ook aan onze ervaring toetsen, er de benefits van ondervinden en énkel vanuit deze ervaring het met anderen kunnen delen.

Awareness-based omdat de technieken hier enkel op je eigen gewaarzijn gebaseerd zijn en niet op een externe autoriteit of een extern weten.

Het weten dat uit deze methodieken voortvloeit is een ervaringsgericht weten, voortvloeiend uit het gewaarzijn van je eigen ervaring. Hierdoor word je je eigen coach!