Een omarmende pauze

In deze oefeningenreeks leren we wat we hier geleerd hebben toe te passen op onze moeilijke momenten doorheen ons leven.

Oefening 1:     een omarmende pauze voor moeilijke tijden – 7 min

Gewoonlijk gaan we op pijn reageren door ons ervan af te sluiten. We gaan onszelf bekritiseren en naar beneden halen, sluiten onze gevoelens af, of gaan ons net in onze pijn en zelfmedelijden wentelen. Dit zijn allen remedies om het nog erger te maken. Pijn kunnen we niet vermijden. Door ons er net voor open te stellen, gaan we de stroom aan ervaringen levendig houden, opdat ze kan blijven bewegen en veranderen. We voelen de pijn, maar terzelfdertijd blijven we ook open voor positieve zaken. Dit doen we door contact te maken met de levende stroom aan energie in ons lichaam. We maken in deze oefening ook gebruik van woorden en zinnetjes om onszelf te omringen met liefdevolle warmte.

Oefening 2:     adempauze met mededogen – 15 min

In deze adempauze maken we gebruik van drie stappen. In een eerste stap gaan we bewust aanwezig zijn met open mildheid voor wat er is, ook al is dat pijn. In een tweede stap focussen we ons op de ademhaling als anker in het hier en nu. In een derde stap laten we mededogen stromen naar het lichaam en de innerlijke pijn die daar zit. We staan ook even stil bij wat we onszelf toewensen en gebruiken hierbij woorden die we vanuit ons hart laten opwellen.

Tip:   als je verdiepend aan de slag wil met het omarmend aanwezig zijn bij pijn, kan je overgaan naar deze oefeningenreeks in de module “Emoties”.