Expansie

stap 1:     introductie-oefeningen

Oefening 1:     expansie – 12 min

We gaan ruimte geven aan een emotie om er meer voeling mee te krijgen en om ander soort zelfkennis op te bouwen: ervaringskennis. Waar we normaal moeilijke emoties zouden wegduwen, gaan we er hier net contact mee maken en houden via het lichaam. Zo gaan we emoties ruimte geven, verwerken en kanaliseren.

Waarschuwing:   doe deze oefening niet onmiddellijk met moeilijke emoties. Probeer ze eerst eens uit met een leuke emotie zoals vreugde of verliefdheid of gewoon gelijkmoedigheid. Als je jezelf hier wat getraind hebt in stabiliteit en opmerkzaamheid bij emoties, zonder erdoor omver gewaaid te worden, kan je ook eens oefenen met een moeilijkere emotie, opdat je niet overspoelt zou worden.

Tip:  verder in deze module vind je oefeningen waarbij we nog een stapje verder gaan en ook gaan leren luisteren naar wat onze emoties ons mogelijks te vertellen hebben.

Oefening 2:     expansie – 19 min

Stap 2:     verder oefenen

Oefening 3:     expansie – 10 min

Stap 3:     verdiepingsoefeningen

Oefening 4:   expansie – 15 min

Volgende oefening