Het engeltje en het duiveltje

Dit is een heel krachtige oefening om met drie te doen. Kies een thema in je leven waar je wat mee worstelt. Vertel erover aan de andere twee personen. Daarna gaat de ene persoon het engeltje spelen en de andere persoon het duiveltje. Jij gaat nu enkel nog naar hen luisteren. Zij gaan in het gevecht met elkaar. Het engeltje probeert je bvb moed in te spreken door je wat op te peppen en positieve eigenschappen van je te benoemen. Het duiveltje doet net het omgekeerde, haalt je naar beneden en verzint worst-case-scenarios. Het is maar al doende dat je de kracht van deze oefening ondervindt!

Naar de volgende oefeningenreeks!