Mededogen verdiepen

In deze oefeningenreeks gaan we mededogen verder verdiepen. De vorige oefeningen uit deze module werden reeds doorspekt met mededogen. Dit is een belangrijke vaardigheid die we zowel bij onszelf of anderen kunnen gebruiken, telkens als we met pijn of lijden bij onszelf of anderen worden geconfronteerd.

In tegenstelling tot medelijden is mededogen een positieve emotie en kan ze ons dus niet naar beneden halen of in een burnout of depressie duwen. Wetenschap toont net het tegenovergestelde aan. Als we alleen maar positieve gevoelens van geluk willen opzoeken en lijden vermijden, gaan we vroeg of laat tegen de lamp lopen. Lijden is namelijk niet te vermijden. Met de vaardigheid van mededogen houden we contact met die realiteit van lijden, zonder zweverig of net depri te worden. We leren ons hiermee openstellen en open te blijven. Ook in moeilijkere momenten gaan we ons niet afsluiten, maar net open blijven en zo onszelf beschermen tegen nog meer lijden.

Tip:  in de module ’emoties’ vind je oefeningen waarbij je verder kan oefenen in het durven toelaten van een emotie op een liefdevolle vriendelijke manier, zonder dat je erdoor omver gewaaid word.

Oefening 1:     mededogen cultiveren voor iemand met pijn – 6 min

We gaan stilstaan bij de pijn van iemand die we een warm hart toedragen, om zo mededogen bij onszelf te cultiveren. De normale menselijke reactie is ons ervan afsluiten. Pijn wil niemand voelen. Hier gaan we net oefenen in ‘erbij blijven’, ons te openen voor en contact te houden met de pijn van een ander, op een manier dat we er zelf niet aan onderdoor gaan. Integendeel, mededogen is een positieve emotie die onszelf net verrijkt.

Oefening 2:     mededogen cultiveren voor onszelf of anderen – 10 min

In deze oefening gaan we leren om hevige emoties (zowel positieve als negatieve), pijn of stress net veel ruimte te geven, in plaats van onze spontane reactie om het te proberen vermijden. We laten ons hart er net voor opengaan in plaats van het ervoor te sluiten. Zo leren we op een vriendelijke niet-oordelende manier onze pijn omarmen met liefde en mededogen. Hier gebruiken we ons lijden als modder die net zoals bij de lotusbloem als voeding gebruikt word om tot bloei te komen. Zo ook verrijken we onszelf door mededogend met ons lijden om te gaan. We maken contact met onze ‘common humanity’ en nemen er allen bij die gelijkaardige pijn als jij nu ervaren. Deze oefening is geïnspireerd op de Tibetaanse Tonglen meditatie.

Naar de volgende oefeningenreeks