Oefenen in je dagelijkse leven

Hoe kan je  mindful aandacht geven integreren in je dagelijkse leven?

Stap eens uit je hoofd en in het leven!

je adem als rustpunt doorheen je dag

Adem af en toe drie keer bewust. Bijvoorbeeld in moeilijke momenten, maar ook in momenten waar je dubbel en dik wil van genieten.

Adem bewust 10 keer tijdens sleutelmomenten van je dag. Bijvoorbeeld tijdens het opstarten van je computer als je op je werk toekomt. Of vooraleer je aan iets anders wilt beginnen wanneer je thuis komt.

Doe ook eens een douchefocus of poetsfocus

Dit soort bewustzijn van het hier en nu kan je ook toepassen tijdens het tandenpoetsen, koken, afwassen, douchen … In plaats van een ademfocus doe je dan een tandenpoetsfocus, kookfocus, afwasfocus, douchefocus. Dit kan je bij alles wat je in je leven doet toepassen. Mindful je aandacht bij je activiteit brengen en het hier en nu ten volle beleven.

Wanneer je merkt dat je in je hoofd terechtkomt, merk dit dan op met een milde niet-oordelende aandacht. En keer vervolgens terug naar de zintuigelijke ervaring van die activiteit in het hier en nu. Zo stap je even uit je hoofd en in je leven.

doe een wandelmeditatie
Mindful proeven met je zintuigen

Op deze manier kan je bewuster worden van wat je beleeft, zoals muziek luisteren, of je eerste hap van je maaltijd nemen. Je zal merken dat je ervaring van de muziek of die hap veel rijker wordt. Het doelbewust richten van je aandacht op iets, verandert je beleving ervan. 

Misschien eet je bijvoorbeeld wel vaker je eten op automatische piloot en zonder aandacht voor de televisie op. Zo gaat het hele kleurrijke palet van waarneming aan je voorbij. Bewuster worden van je beleving kan je ervaring verrijken, de aard ervan veranderen, je bewust maken van dingen waar je je voordien niet van bewust was.

Focussen op de natuur

Ook de natuur kan je gebruiken. Breng bij het zien van bijvoorbeeld een bloem of een boom, of het horen van een vogelgeluid, je bewustzijn erbij. Zo kan je het moment even ten volle beleven, van moment tot moment. En merk zelf op wat voor een transformerend effect dit op je dag kan hebben.

Tip:  wil je je leven niet alleen bewust maar ook waardevol invullen? Doe dan ook eens een zelfreflectieoefening uit de module ‘Leef!’

Op naar de volgende oefeningenreeks!