Mindfulness traject

Week 1 & 2:     aandacht trainen

  • de aandacht stabiliseren in het hier en nu
  • de geest tot rust brengen

Doe elke dag 1 meditatie en 1 integratie oefening in het dagelijkse leven. Hier krijg je een ruime keuze aan oefeningen waaruit je zelf kan kiezen. Je kan telkens starten met introductie oefeningen met meer begeleiding. Om vervolgens naar de verdiepingsoefeningen met minder instructies en langere stiltes te evolueren. 

Tip:     om je bewustwordingsproces bij deze eerste oefeningen extra te ondersteunen, kan je steeds een coachingssessie bij mij boeken.

Week 3, 4 & 5:     helder waarnemen

  • je opmerkzaamheid trainen via verschillende zintuiggebieden (geluiden, beelden, lichaamssensaties, gedachten en gevoelens leren waarnemen)
  •  het aantal megapixels in je aandacht vergroten

In deze volgende fase gaan we ons waarnemingsvermogen of onze opmerkzaamheid verder trainen. Je kan dit vergelijken met een vage foto. Door te trainen om meer megapixels te bekomen, kunnen we evolueren naar een heldere foto. Belangrijk hierbij is dat je via de oefeningen in week 1 & 2 voldoende stabiliteit in je meditatie hebt bekomen. Neem dus gerust je tijd voor de eerste twee weken vooraleer je met deze volgende fase van start gaat.

Week 3

Tip:     boek na een drietal weken opnieuw een coachingssessie in om de overstap te maken van het tot rust brengen van je geest naar het aanscherpen van je waarnemingsvermogen in je dagelijkse leven.

Week 4

Week 5

Tip:     boek hier een nieuwe coachingssessie in om je ervaringen met deze en de volgende oefeningen af te toetsen.

Week 6:     gewaarzijn verruimen

  • open gewaarzijn oefenen
  • leren van op een afstand kijken naar je ervaringen

Vanaf deze week gaan we onze aandachtsfocus verbreden en ons anker in het hier en nu wat losser laten om te zitten met een open aandacht voor al onze gewaarwordingen (binnen in ons en rondom ons). Hiervoor is het van belang dat je de eerste twee vaardigheden van stabiele aandacht (week 1 & 2) en helder waarnemen en acceptatie (week 3, 4 & 5) voldoende hebt getraind. Als je dus voelt dat je hier struikelt, neem dan gerust langer de tijd om deze vaardigheden voldoende onder de knie te krijgen.

Verder oefenen na dit traject?

Vanuit deze positie van het observerende zelf kan je via de volgende oefeningen (uit de modules “gedachten” en “emoties“) op een andere manier leren kijken naar: