Positieve emoties cultiveren

Hier gaan we positieve emoties cultiveren, zoals veiligheid, vreugde, warmte en verbondenheid, vriendelijke milde aandacht om dan ten slotte onszelf de ruimte te kunnen geven om in al onze facetten te kunnen openbloeien, inclusief met onze kwetsbaarheid.

veiligheid cultiveren

Oefening 1:     thuiskomen in mijn veilige plek – 8 min

Om bij onszelf een gevoel van veiligheid en ware ontspanning te cultiveren maken we gebruik van ons voorstellingsvermogen. We gaan imaginair op reis naar een aantal mooie veilige en ontspannende plekken. Je kan uit deze oefening inspiratie putten om je eigen veilige plek imaginair op te bouwen, een plek waar je op elk moment als je het nodig hebt, kan naar terugkeren. Op deze plek kan je thuiskomen en zijn wie je bent, helemaal openbloeien, je hersenspinsels ontmantelen en in contact komen met je eigen vreugdevolle potentieel, dat zaadje dat zo ie zo al inherent in je aanwezig is, ook al is het misschien op dit moment wat ondergesneeuwt met allerlei andere zaken.

vreugde cultiveren

Oefening 2:     blijheid cultiveren – 6 min

We staan stil bij de kleine waardevolle dingetjes in je dag die we anders makkelijk over het hoofd zouden zien. We duiken eventjes terug helemaal in dat gevoel, en gaan na waar in ons lichaam we die blijheid kunnen voelen. We openen ten slotte ons hart voor wat er ook leeft binnen in ons: blijheid of verdriet en transformeren dat in ons hart naar geluk, dat we met open hart delen met allen die het nodig hebben.

Tip:   Dit is een oefening die je elke dag kan doen op het einde van de dag. Om stil te staan bij deze momentjes waar je dankbaar voor kan zijn en deze eventjes te koesteren en er aan bij te tanken. Als je wil kan je er pen en papier bijnemen en deze dingen ook noteren.

verbondenheid cultiveren

Oefening 3:     my social field introduction – 14 min

Dit is een oefening die ik zelf gemaakt heb. Ik liet me hier niet alleen door de Westerse psychologie inspireren, maar ook door de Tibetaans boeddhistische traditie. Uiteindelijk werd het een mix à la Annelies. We gaan even al de mensen af die in ons leven een belangrijke rol hebben gespeeld, die ons een glimlach, vreugde, wijsheid, liefde, steun, zorg … schonken. We plaatsen al deze mensen in een imaginaire cirkel rondom ons en zoomen in op de gevoelens die dit bij ons teweegbrengt. Of het nu positieve of pijnlijke emoties zijn, we laten ze er zijn, precies zoals ze zijn. We maken contact met de positieve energie die we in al deze mensen ontmoetten en die ook in onszelf aanwezig is, zoals veiligheid, vreugde, liefdevolle vriendelijkheid en mededogen. Tenslotte gaan we op zoek naar een woord of beeld dat deze ervaring kan symboliseren. Zo kan je altijd terugkeren naar dit symbool of naar het beeld van dit sociale veld als je nood hebt aan liefdevolle vriendelijkheid.

Oefening 4:     broadening my social field – 17 min

We hernemen bovenstaande oefening, maar dit keer gaan we een stapje verder en gaan we ons sociaal veld uitbreiden. We gaan deze positieve energie waar we in onszelf contact mee gemaakt hebben delen met onze dichte anderen in onze social cirkel, we verbreden deze cirkel vervolgens naar alle wezens en delen deze positieve energie met hen.

ruimte maken voor mezelf

Oefening 5:     openbloeien zoals een bloem – 5 min

We gaan onszelf vriendelijke milde aandacht geven. Dat is wat we nodig hebben om te kunnen openbloeien met al onze kwetsbaarheid en/of raakbaarheid. En we gaan dit alles alle ruimte geven.

Naar de volgende oefeningenreeks