Traject leren luisteren naar je emoties

Week 1 & 2:     de aandacht stabiliseren

Een goede en noodzakelijke basis voor deze oefeningen is mindfulness. We leren hierdoor bij onze innerlijke ervaring te zijn, zonder dat we ze contamineren door onze reacties zoals oordelen, er extra gedachten of emoties aan toe te voegen of er ons van af te keren.

Week 3 :     leren waarnemen

Week 4:      leren waarnemen

Week 5:     gewaarzijn van gewaarzijn 

Week 6:     een positieve leeromgeving in onszelf creëeren

Tip:     plan hier een coachingsgesprek in om je ervaring met  de oefeningen positieve emoties te bespreken.

Week 7:    mediteren op emoties

Tip:     plan hier een coachingsgesprek in waarin ik je introduceer in het contact maken met je binnenwereld via een begeleidde focus-oefening.

Week 8:     Emoties leren waarnemen in plaats van erdoor overspoeld te worden

Week 9:     contact maken met en leren luisteren naar emoties 

Tip:     plan hier een coachingsgesprek in waarin ik je als voorbereiding op volgende week, begeleidt in het kijken naar moeilijke emoties via een begeleidde focus-oefening.

Week 10:     aan de slag met emoties die zich gedragen als demonen

Tip:     monsters kunnen soms heel oude automatische gewoontes zijn en daardoor voor ons net onzichtbaar. Book hier een coachingssessie in om zicht te krijgen op je monsters en hoe je de hierboven geleerde oefeningen in je dagelijkse leven kan integreren om er anders mee om te gaan.

Wil je graag verder oefenen met positieve emoties? Doe dan verder met de “Heartfulness” module.