Met een veilige afstand luisteren naar emoties

In deze oefeningenreeks gaan we afstand nemen van onze emoties door er net veel ruimte aan te geven en er vanop een veilige afstand naar te kijken. Het is maar door er niet mee samen te vallen dat we werkelijk oog kunnen hebben voor onze emoties en er ook als een goede vriend kunnen naar luisteren. In deze reeks oefeningen gaan we verder leren om met liefdevolle vriendelijkheid te kijken naar emoties en verder te luisteren of die emotie in ons lichaam ons verder nog iets te vertellen heeft. We werken met de lichamelijke component van emoties en laten gedachten voor wat ze zijn. We gaan er niet op in, maar keren telkens terug naar die lichamelijke component of ‘felt sense’. Deze oefeningen zijn geïnspireerd op de techniek van focussen uit de psychologie. Door op die manier aandacht te geven, krijgt het erkenning en kan het in die ruimte van gewaarzijn dat je creëert bewegen, kan je het zo zijn natuurlijke verwerkingsproces laten volgen.

De oefeningen zijn opgedeeld in introductie-oefeningen, oefenversies en verdiepingsoefeningen. Bij de intro versies krijg je telkens veel tekst en uitleg. Eens je het focusproces onder de knie hebt, kan je werken met de oefenversies lang of kort en later dan ook met de verdiepingsversies.

In de focusing traditie doen we normaalgezien deze oefeningen per twee. Het is aan te raden om de eerste keer dat je met deze oefeningen aan de slag gaat, dit te doen onder begeleiding van je therapeut of psycholoog die samen met jou kunnen focussen op emoties. Je kan ook een online coaching bij mij aanvragen om dit samen te doen. Eens je de eerste stapjes gezet hebt hierin, kan je ook alleen focussen en dan kunnen deze audio jou hierbij helpen. Je kan zeker wel al starten met de eerste oefening: contact maken met je hoogste potentieel, die een heel goede basis legt en je gewaarzijn opwarmt voor de rest van deze oefeningen.

Tip:  als deze oefeningen voor jou te confronterend worden, zorg dan dat je kan terugvallen op je zelfzorgplan (module ‘Emoties’)of je eigen EHBO-kit of je safety plan (module ‘Veerkracht). Je kan ook samen met je therapeut of psy dergelijk actieplan opstellen voor veerkracht in moeilijke tijden.Je kan ook een ‘SLOW‘ doen om terug te keren naar het hier en nu.