Contact maken met jouw innerlijke positieve kracht in moeilijke tijden

In deze lojong oefeningen wil ik je in contact helpen brengen met jouw innerlijke positieve kracht en mededogen in tijden van angst en ziekte  voor transformatie van alle lijden in de wereld en om als toemaatje je immuniteit te versterken.

kennismaking met lojong in coronatijden

Deze oefening maakte ik speciaal voor deze coronatijden. Het is geen professionele opname, want a l’improviste opgenomen. Alles uit lojong zit er al in, maar wil je toch elk aspect apart nog eens verdiepen, dan kan je dit hieronder stapsgewijs opbouwend oefenen aan de hand van visualisaties en metaforen.

Lojong in coronatijden   30 min

Wil je liever korte oefeningen, zonder de volledige vier stappen te doorlopen, maar enkel de lojong ademhaling? Klik dan hier door naar de module ‘Heartfulness’.

Mededogend en focusend omgaan met (emotionele) pijn   16 min

Nog een oefening die ik van onder het stof haalde en die hier een variant op is. In deze oefening maak ik gebruik van visualisatie om je in contact te brengen met je ruimere liefdevolle gewaarzijn als stevige en dragende context. Er komen ook meer technieken uit de focusing (westerse psychologie) in aan bod, waarin je contact maakt met je (emotionele) pijn in je lijf en hier woorden aan geeft. Om dan te zien hoe je lichaam op die woorden respondeert.

Stapsgewijs opbouwend oefenen met lojong

Dit doen we door via symbolen voor kracht en liefde contact te maken met die inherent bestaande positieve kracht in onszelf. We gaan allereerst onze inherente kwaliteiten van geest en hart ontplooien. Ik help je eerst in contact te komen met je innerlijke kracht via jouw eigen symbolen, om vervolgens van daaruit de geest tot rust te laten komen via de adem. Dan hebben we in onze geest een vruchtbare grond om liefdevolle vriendelijkheid te cultiveren. We laden onze batterijen hiermee op.

We maken hierbij gebruik van jouw eigen symboliek, of die nu religieus, spiritueel of cultureel is, maakt hierbij niet uit. Zolang het voor jou inspirerend werkt en jou helpt om contact te maken met een ruimer veld van positieve kracht binnenin je en rondom jou aanwezig!

Vanuit dit Zelf als veilige context gaan we ons openen voor lijden (bij onszelf en/of anderen): al onze ziekte, pijn maar ook angst, kwaadheid, beschuldigen, …en al onze innerlijke demonen die daardoor getriggerd worden, gaan we toelaten, erkenning geven en doorvoelen, om er vervolgens verzachtend bij aanwezig te zijn, ze via de lojong ademtechniek te omringen met mededogen.

Hierdoor blijf je in contact met je realiteit, zonder ze weg te rationaliseren en ga je terzelfdertijd de positieve emotie mededogen cultiveren. Hierdoor blijf je niet vastzitten in (zelf) mede-lijden, wat in de hersenen de regio’s van lijden activeert en je immuunsysteem ondermijnt. Maar ga je de regio’s in je hersenen voor positieve emoties activeren die ook je immuunsysteemversterken, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In een volgende stap ga je het lijden van al je geliefden en de hele wereld mee opnemen in je lojong ademhaling.

Deze meditatie is geïnspireerd op de psychologische technologie van een eeuwenoude traditie van lojong meditatie uit het Tibetaans Boeddhisme. Ik kreeg ze mee van mijn boeddhistische leraar Lama Zeupa (cf. brain man, zie vrt.nu), die ze op zich weer meekreeg van Dorje Chang Kalu Rinpoche (foto hierboven), een belangrijke figuur binnen de eeuwenoude overdracht van het Tibetaans boeddhisme.

Zelf vind ik de symboliek en de band met deze transmissielijn waar ik al 20 jaar kind aan huis ben, heel inspirerend, ondersteunend en verrijkend in mijn meditatie-praktijk. Maar gezien deze traditie voor westerlingen soms nogal moeilijk toegankelijk is, vanwege zijn cultureel-eigen symboliek en de afkeer voor spiritualiteit, heb ik ze voor jullie geseculariseerd.

Ik laat je eerst stapsgewijs de verschillende stappen opbouwend oefenen. Met deze oefeningenreeks ben je gerust enkele weken tot maanden zoet. Wil je onmiddellijk de volledige introductie meditatie in 4 stappen, scroll dan naar beneden voor de volledige versie.

Oefening 1:     Contact maken met je innerlijke kracht   16 min

Deze innerlijke kracht is heel expansief en ruimer dan je krappe ego of het zelfbeeld waar we ons graag aan vastklampen. We laten dit alles los en maken contact met een ruimer gewaarzijn. Dit is de eerste stap in de hele lojong serie.

Oefening 2:     Innerlijke kracht en stabiliteit beoefenen   23 min

Vanuit en met die expansieve ruimte en innerlijke kracht (stap 1) gaan we ademen (stap 2). De adem geeft ons een anker waar we telkens naar terug kunnen keren, een punt van stabiliteit in de stormen waar we soms in meegesleurd worden. Welke zijn jouw stormen? Ze komen en gaan, ze zijn niet blijvend. We merken ze op, in plaats van erin mee te varen. We merken ze op vanuit dit ruimere gewaarzijn, zonder ermee samen te vallen. Jij bent niet die storm, maar jij kan het wel waarnemen vanuit die expansieve kracht die je belichaamt.

Oefening 3:     De adem en liefdevolle vriendelijkheid   29 min

We gaan ademen en stabiliteit vinden aan het ankerpunt van onze adem (stap 2 uit de volledige lojong serie). Maar we brengen er nu ook het ingrediënt van liefdevolle vriendelijkheid bij (stap 3 uit de volledige serie). In andere meditaties in deze online leeromgeving kon je ook al liefdevolle vriendelijkheid beoefenen en cultiveren. Dit doen we nu ook: contact maken met die inherente positieve kracht die al in ons aanwezig is. En je gewaarzijn daarmee doorspekken. De beoefening hiervan heeft een effect op je hele zijn, je lichaam, je hersenen, je immuunsysteem en je hormonen. Laaf jezelf aan deze positieve kracht in en rondom je!

Oefening 4:     Expansieve kracht en liefdevolle vriendelijkheid   33 min

In deze meditatie oefenen we specifiek op expansieve kracht (stap 1) en gaan dit vervolgens doorspekken met liefdevolle vriendelijkheid (stap 3).

 

Oefening 5:     Adem en mededogen   12 min

Voor diegene die liever een korte oefening hebben, kan deze oefening een toevlucht zijn. Stap 1 (kracht) en stap 3 (liefdevolle vriendelijkheid) slaan we hier over en we gaan onmiddellijk na het aankomen in het hier en nu via de adem (stap 2), over op contact maken met lijden (zij het bij onszelf of dat van anderen) en transformeren dit via mededogen. Dit laatste is stap 4 uit de volledige lojong serie.

Mededogen is een positieve emotie die we ontwikkelen tegenover lijden. Het is anders dan medelijden, omdat het niet zoals medelijden de regio’s in de hersenen voor lijden activeert, maar net de regio’s in de hersenen die gepaard gaan met positieve emoties, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door Tania Singer. Dus als je lijdt en je gaat naar je eigen lijden mededogen beoefenen, dan activeer je bij jezelf een positieve emotie, terwijl je toch niet je lijden loochent of wegrationaliseert! Heel belangrijk: ondanks het feit dat je contact blijft houden met de realiteit van je lijden, ga je toch een positieve emotie cultiveren. Tevens cultiveren we een verbonden gevoel met anderen, door anderen hun gelijkaardige lijden als het onze, mee in onze meditatie op te nemen.

Oefening 6:     Kracht, stabiliteit en liefdevolle vriendelijkheid   40 min

In deze meditatie combineren we de drie eerste stappen die we hierboven beoefenden.

Oefening 7:     De adem, liefdevolle vriendelijkheid en mededogen   38 min

In deze reeks voegen we na het beoefenen van stabiliteit via de adem (stap 2) en onszelf opladen met liefdevolle vriendelijkheid (stap 3) het ingrediënt van mededogen toe (stap 4).

volledige versie in 4 stappen

Hieronder vind je twee oefeningen met de volledige versie in 4 stappen: een introductieversie en een oefenversie met minder instructies.

We gaan eerst contact maken met je inherente kracht, stabiliteit via de adem en liefdevolle vriendelijkheid, die daar al in jou gewoon klaarligt als je eventjes al je dagelijkse beslommeringen laat zijn voor wat ze zijn. Om vervolgens ook je demonen toe te laten, te erkennen, te doorvoelen en te omringen met mededogen.

Oefening 1:     Lojong introductieversie    50 min

Je vind hier een introductieversie  (50 min) met alle nodige instructies om jou te helpen in contact te komen met die dimensies binnen jezelf. We doorlopen hier de vier stappen volledig.

Oefening 2:     Lojong verder oefenen   38 min

In de oefenversie (38 min) vind je minder instructies, waardoor je beter kan focussen op je innerlijke proces terwijl je de 4 stappen doorloopt.