Ademen met mededogen

Mededogen is een positieve emotie die we ontwikkelen tegenover lijden. Het is anders dan medelijden, omdat het niet zoals medelijden de regio’s in de hersenen voor lijden activeert, maar net de regio’s in de hersenen die gepaard gaan met positieve emoties, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door Tania Singer. Dus als je mededogen beoefent voor je eigen pijn, dan activeer je bij jezelf een positieve emotie, terwijl je toch niet je lijden loochent of wegrationaliseert! Heel belangrijk: ondanks het feit dat je contact blijft houden met de realiteit van je lijden, ga je toch een positieve emotie cultiveren. Tevens cultiveren we een verbonden gevoel met anderen, door anderen hun gelijkaardige lijden als het onze, mee in onze meditatie op te nemen.

Door mededogend met pijn om te gaan, blijf je in contact met je realiteit, zonder ze weg te rationaliseren en ga je terzelfdertijd de positieve emotie mededogen cultiveren. Je blijft daardoor je niet vastzitten in (zelf) mede-lijden, wat in de hersenen de regio’s van lijden activeert en je immuunsysteem ondermijnt. Je gaat net de regio’s in je hersenen voor positieve emoties activeren die ook je immuunsysteem versterken, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Oefening 1: contact maken met lijden vanuit liefde en mededogen – 22 min

In deze oefening gaan we eerst ons gewaarzijn doorspekken met liefdevolle vriendelijkheid, om van daar uit contact te maken met innerlijke pijn. Stap 3 (liefdevolle vriendelijkheid) en stap 4 (mededogen met pijn) uit de lojong komen hier aan bod.

Oefening 2: adem, liefdevolle vriendelijkheid en mededogen – 38 min

Deze oefening begint met onze focus op de adem (stap 2 uit lojong) om de geest eerst tot rust te laten komen. Daarna gaan we over naar stap 3 (liefdevolle vriendelijkheid) en stap 4 (mededogen met pijn).