Kijken naar emoties

Hier leren we naar gevoelens kijken met focussen en ze ruimte te geven, opdat ze hun eigen natuurlijke verwerkingsproces kunnen afleggen in je lichaam, zonder dat we er hoeven mee samen te vallen. Deze vaardigheid noemen we ‘acceptatie‘. Door ze toe te laten en er op in te zoomen via het lichaam, kan je grond houden, daar waar emoties (zoals verdriet of woede) anders soms overspoelend kunnen zijn, zeker als we moeilijke zaken te verwerken hebben. Reik in dat geval zeker ook tijdig uit naar een warme afgestemde ander in je omgeving. Hier reik ik je ook tools aan zoals de kracht van taal of metaforen, of het doorademen van emoties.

In deze challenge leer je in 8 dagen/stappen lichaamsbewustzijn en acceptatie via het het lichaam. Het is aan te raden hier ter voorbereiding eerst mee aan de slag te gaan.

Mediteren met emoties geankerd in het lichaam en de adem

In je dagelijkse meditatie krijg je soms voeling met de pijnlijkere dingen in je leven die je anders misschien liever wegduwt. Dan kan het interessant zijn om in te zoomen op het gevoel dat dit teweegbrengt in je lichaam of om gebruik te maken van de adem om ze te doorwerken en dan ook weer los te kunnen laten.

Voelen hoe je er nu bij zit

Doe deze oefeningen om in te zoomen en zicht te krijgen op hoe je er nu bij zit. Doe ze niet als je nu te kampen hebt met moeilijke emoties.

De rol van je gevoelens in je perceptie

Leer je gevoelens in rekening brengen in je dagelijkse leven en in interactie met anderen door ook naar binnen te kijken. Als je weet welk weer het vanbinnen in je is, kan je ook het effect daarvan zien op je perceptie in je dagelijkse leven. Wordt je dag vandaag verdonkeremaand door een donderwolk in je binnenwereld? Of ziet die er rooskleuriger uit omdat je verliefd bent?

Luisteren naar wat je gevoel je te vertellen heeft

In dit luik gaan we nog meer inzoomen op ons gevoel. Dit doen we niet met heftige emoties. We gaan heel voorzichtig een gevoel benaderen, er dichter bij komen, er meer zicht op krijgen en luisteren wat het te vertellen heeft.

Zelfonderzoek: wat zijn jouw automatische vecht- en vluchtreacties?

Wat zijn de normale reacties van het autonome zenuwstelsel of jouw aangeleerde automatische reactiepatronen en strategieën om met moeilijkheden om te gaan? Wat zijn de voor- en nadelen van vechten & vluchten of via acceptatie je emoties toe te laten?

Vergeet niet dat naast het toelaten via meditatie en acceptatie, het ook belangrijk blijft om afleiding te zoeken en leuke dingen te doen. Noteer dit ook in je zelfzorgplan.

Zelfonderzoek integreren in je dagelijks leven

Maar het betekent niet dat we zomaar alles moeten aanvaarden. Het betekent enkel dat we even leren zijn met wat er is, omdat het er al is. Een andere manier om met emoties om te gaan. Soms hebben emoties ons ook iets belangrijks te vertellen als we er op focussen en ernaar leren luisteren. Deze meditaties zijn geïnspireerd op de Acceptance & Commitment therapy (ACT) en focussen.

verder oefenen met emoties ?

Het eerst gronden in kracht, positieve emoties en onze verbondenheid met anderen, kan heel steunend werken als je aan de slag gaat met je emoties. Onderschat ook niet het effect van authentiek spreken en knuffels met een afgestemde warme ander! Reik zeker uit naar dit soort vrienden van je! Of boek eens een lekkere massage om je draagkracht te verhogen.

Via de module ‘Heartfulness‘ gaan we verder leren om positieve emoties zoals liefdevolle vriendelijkheid en mededogen naar onszelf en anderen te cultiveren. Dit werkt onrechtstreeks maar ook onmiddellijk verder in op je hele emotionele toestand en is een echte aanrader. Ik spreek uit ondervinding, maar wordt ook gesteund door wetenschappelijk onderzoek.