Module 7: Transformatie

Wat vind je in deze module?

Om ons innerlijke potentieel de kans te geven om zich te ontplooien en tot bloei te komen gaan we rechtstreeks aan de slag met onze innerlijke wereld, ook onze modder. Soms zijn er stukken in onszelf die ons willen beschermen, maar ons daardoor net ook klein houden. Door hier met vriendelijke toegewijde aandacht bij te blijven, kunnen we deze stukken bevrijden en tot helpende energie transformeren, net zoals je modder kan transformeren tot een heel bruikbare en mooie pot. We maken gebruik van verschillende soorten methodieken uit de Westerse psychologie, focusing,….Er zitten ook een aantal oefeningen in die ik zelf maakte geïnspireerd op de Tibetaans boeddhistische traditie. Bij deze laatste oefeningen laat ik jou zelf op zoek gaan naar symbolen om in te werken op je transformatie-proces, of deze symbolen nu christelijk, atheïstisch of boeddhistisch zijn, maakt hier niet uit.