Liefde en positieve energie

In deze oefeningenreeks gaan we contact maken met positieve energie in en rondom ons via verschillende methodieken (focussen en visualisaties). We leggen eerst een bodem van een veilige hechtingsbasis om te kunnen volledig thuiskomen bij onszelf met innerlijke gemoedsrust en zo verder te kunnen groeien en bloeien.

contact maken met liefde en positieve energie

Oefening 1:     cultiveren van een veilige hechtingsbasis – 12 min

We hebben een veilige liefdevolle basis nodig om te kunnen groeien als mens. Dat gaan we met deze oefening cultiveren. Ik breng je terug naar een moment waarop je in je leven een liefdevol en veilig warm gevoel had. Terwijl we zo verschillende momentjes langsgaan, oogsten we dat gevoel dat die momentjes bij ons teweegbrengen. We laten ons wiegen door dat gevoel, baden erin en laten ons erdoor gedragen worden. Vanuit dat gevoel laten we een beeld of symbool voor veilige nestwarmte bovendrijven. Dit is een beeld waar je altijd kan naar terugkeren op momenten dat je nood hebt aan liefde en warmte.

Oefening 2:     contact maken met je hoogste potentieel – 12 min

In deze oefening gaan we contact maken met dat stuk in onszelf dat zorgend aanwezig kan zijn bij kwetsbaarheid. We gaan dit gevoel vervolgens goed in ons opnemen en cultiveren. Zo warmen we ons gewaarzijn verder op en cultiveren we heartfulness. Doe ze verschillende keren om je gewaarzijn te doorspekken met deze mildheid. Deze oefening is geïnspireerd op de oefening self-in-presence uit de focustraditie.

Oefening 3:     baden in liefde – 9 min

In deze oefening gaan we samen op zoek naar een symbool voor liefde. Vervolgens gaan we vanuit dit symbool liefde laten stromen en baden in liefde. We maken hierbij gebruik van visualisaties.

een beschermende weldoener

Om verder contact te kunnen maken met liefde en positieve energie in en rondom ons, gaan we gebruik maken van een visualisatie van een beschermende weldoener. In de introductieversie help ik je om deze visualisatie op te bouwen. Als je iets aan deze oefening hebt, kan je ze verdiepen met onderstaande audio met minder instructies.

Oefening 4:     mijn beschermende weldoener – intro-versie – 19 min

We maken ons een voorstelling van een aanwezigheid die warmte uitstraalt, een bepaalde kracht in zich draagt, liefde en mededogen naar ons uitstraalt, ons een veilig gevoel geeft, rechtvaardigheid belichaamt en bescherming en steun biedt,… Deze beschermende weldoener is een eigen ideaalbeeld of collage van alles wat voor jou positiviteit belichaamt of waarden die je een goed gevoel geven. We laten ons hierbij inspireren door personages uit ons leven, kindertijd, de geschiedenis, idolen, … We laten dit beeld van de beschermende weldoener levendig worden en baden in de positieve energie die deze naar ons uitstraalt. Vervolgens staan we stil bij de emoties en lichamelijke sensaties die dit bij ons teweegbrengt. Deze oefening kan ook sterke emoties van gemis of verdriet bij ons teweegbrengen.

Oefening 5:     de beschermende weldoener verdiepen – 12 min

We laten ons doordringen door wat deze beschermende weldoener allemaal uitstraalt: warmte, liefdevolle vriendelijkheid, niet oordelende onvoorwaardelijke acceptatie, moed om lijden onder ogen te zien, de wijsheid om te weten hoe met de dingen om te gaan.

Tip:   Ook als we pijn voelen kunnen we deze beschermende weldoener oproepen om ons dit te helpen dragen en ons niet volledig in wanhoop te laten wegzakken.

Oefening 6:     de beschermende weldoener kort – 9 min

Naar de volgende oefeningenreeks