De ademfocus

Stap uit je ratrace en neem eens een adempauze!

Kies in deze pluktuin een lange of korte ademfocus naar jouw wens. Tijdens de ademfocus gaan we de adem als ankerpunt in het hier en nu gebruiken, om de geest te stabiliseren. In de veertiendaagse Challenge → de adem als rustpunt neem ik je gedurende twee weken elke dag bij de hand om via de adem je geest tot rust te laten komen.

  • Door de aandacht telkens te laten terugkeren naar de adem, kan de kan de geest tot rust komen. Net zoals je in een glas water met zand in, stopt met roeren, waardoor het zand naar de bodem zakt en het water helder wordt.
  • Eigenlijk gaan we geen rust nastreven! We trainen onze focus, opmerkzaamheid en daarmee ook ons brein!
  • We trainen niet alleen focus. Telkens als je geest in oude gewoontes hervalt, leer je dit opmerken. Dit vergroot je opmerkzaamheid én helderheid in je geest.
  • Zo train je jezelf om de creaties van je geest op te merken, zonder overschaduwd te worden door die emoties, zonder meegesleept te worden in negatieve gedachten, en zonder beheerst te worden in je (negatieve) automatische reactiepatronen.

Ademfocus – 6 min

We beginnen met een aantal hele diepe ademhalingen om je zenuwstelsel tot rust te brengen. Dus ideaal vlak voor het slapen gaan.

De ademfocus met een goede dosis mildheid – 13 min

Tip! Hou je aandacht intentioneel vast aan de adem als anker in het hier en nu. Maar! Hou ook een klein stukje van je aandacht open om mogelijke gedachten of andere afleidingen op te merken. Dit is een instructie die ik van mijn Tibetaanse meditatie-leraar Lama Karta kreeg.

Tip!  Doorspek je aandacht in je verdere meditatie beoefening met deze kwaliteit van liefdevolle vriendelijkheid.

Ademen in verbondenheid met de aarde en het levensweb – 10 min

De ademfocus (met alle instructies) – 11 min

Welke ervaringen heb je tijdens deze oefening opgemerkt? 
Misschien gedachten, emoties, rust of net onrust, agitatie, …
Bvb.: “Ik merkte dat mijn geest minder gedachten produceerde”
Bvb.: “Ik voelde (on)rust en/of (ont)spanning in mijn lichaam ter hoogte van mijn schouders”.
Al deze ervaringen zijn heel normaal en okee, merk ze gewoon op.

Ademfocus (minder instructies) – 10 min

Hoe is de kwaliteit van jouw aandacht tijdens de meditatie?
Gespannen of ontspannen?
Alert of geagiteerd?
Mild met een soort van liefdevolle vriendelijkheid of zelf-oordelend?
Scherp of ruim?

De ademfocus (ietsje minder instructies) – 14 min

De volgende oefeningen maken al gebruik van je getrainde aandacht en hebben daarom minder instructies en meer stiltes. Dus ze zijn al een tikje moeilijker.

Welke gedachten, gevoelens, gewaarwordingen in je lichaam nam je waar tijdens de meditatie?

De ademfocus (met meer instructies) – 17 min

Welke gedachten nam je waar tijdens de meditatie?
Gebruik het zinnetje: “Ik merkte op dat ik de gedachte had aan …” in plaats van: “Dit deed me denken aan … (een herinnering of een bedenking)”

De ademfocus verder trainen (ietsje minder instructies) – 17 min

Vertelt je geest je dat het vandaag geen zin heeft om te oefenen?
Zeg dan even tegen jezelf: “Ik merk op dat ik de gedachte had dat het vandaag geen zin heeft om te oefenen“ en keer vervolgens met mildheid en vriendelijkheid voor jezelf terug naar je adem als focus.
Ook dit is heel normaal en heel okee. Merk het gewoon op als ‘een gedachte’ en keer terug naar je adem als focus.

Valkuil agitatie versus zombie

Net zoals je de teugels van een paard strak houdt, hou je je geest alert. Wordt je paard te geagiteerd, dan los je de teugels en mag je wat minder hard je best doen. Zo vind je zelf al ondervindende het juiste evenwicht tussen het continuüm alert en ontspannen. Tibetaans meditatie-leraar Traleg Rinpoche zei al grappende dat wij westerling ons ‘s avonds op ons bed gooien en dan in black-out gaan, ofwel gestressed wakker de dag doorhoppelen. Hij nodigde ons daarbij uit om in meditatie te zoeken naar een houding van je geest die wakker is, maar niet stressy of geagiteerd en ontspannen, maar niet in zombie-toestand.

De ademfocus verder trainen – 23 min

Doe ook eens een langere oefening en kijk eens welke gedachten, gevoelens, gewaarwordingen in je lijf je weghalen van je adem.

De ademfocus verdiepen (nog minder instructies) – 24 min

Hoe ga je om met afleiding tijdens de meditatie?
Tijdens de meditatie-oefening komen er misschien allerlei gedachten, emoties of associaties op. 
Al deze ervaringen zijn heel normaal en heel okee.
Kon je deze ervaringen toelaten, even gadeslaan (en eventueel benoemen)?
Om er dan bewust voor te kiezen ze los te laten en naar de adem als focus terug te keren?
Op welke manier deed je dat ‘terugkeren’? 
Deed je dat terwijl je jezelf op je kop gaf?
Of kon je dat doen met een zekere mildheid en vriendelijkheid naar jezelf toe?