Het engeltje en het duiveltje

Dit is een heel krachtige oefening om met drie te doen. Kies een thema in je leven waar je wat mee worstelt. Vertel erover aan de andere twee personen. Daarna gaat de ene persoon het engeltje spelen en de andere persoon het duiveltje. Jij gaat nu enkel nog naar hen luisteren. Zij gaan in het gevecht met elkaar. Het engeltje probeert je bvb moed in te spreken door je wat op te peppen en positieve eigenschappen van je te benoemen. Het duiveltje doet net het omgekeerde, haalt je naar beneden en verzint worst-case-scenario’s. Het is maar al doende dat je de kracht van deze oefening ondervindt!

Bij deze oefening kan je makkelijk contact maken met je ‘zelf als context’ of je observerende zelf. Je valt niet langer samen met je zwarte of witte gedachten, maar kijkt er naar vanuit een rustpunt in jezelf, je ruimere gewaar-zijn. 

Jij bent niet de witte pionnen, noch de zwarte pionnen op het schaakbord. Maar jij bent het schaakbord zelf, de context waarin gedachten zich afspelen.