Embrace your demons

 • Do you sometimes suffer from inner obstacles that prevent you from living your life to the fullest?
 • An inner sadness that is hidden somewhere deep inside you?
 • Very old emotional wounds?
 • A victim role, a selfcriticizing super-ego?
 • Or other inner demons that whisper all kinds of negative thoughts or self-criticism to you and prevent you from doing the things you really want to do?

What is Feeding Your Demons?

This is a technique where you enter in a conversation with your inner monsters or demons, such as thoughts, emotions,…. But it is also a dialogue with your inner wisdom. We use visualisation in order to be able to look at our inner demons from a point of distance, and no longer fuse with them. We enter into a dialogue with them through chair work. By discovering and nurturing the underlying needs, you transform your demons into allies with the power they were initially inherently already carrying! That is why we speak of ‘feeding your demons’. In this way you can own your inherent strength again and you can live your life to the fullest.

The Feeding your Demons method has been scientifically researched, uses Western psychotherapeutic techniques and is inspired by ancient traditional Buddhist methods.

 • As a psychologist and certified FYD therapist, I guide you on this inner journey (in my private practice in Lede or online; 75€ for one hour).
 • In a first online intake session we get to know each other better, I gain insight into the things you struggle with and together we look at what this technique can mean for you. In this way, during the session where we focus on feeding your demons, we can fully focus on this process itself, that we facilitate through this method.
 • It is recommended that you are in a therapeutic proces elsewhere and this technique can be an ‘extra’ to facilitate your inner growth, since I don’t offer psychotherapeutic processes at the moment. Or if not, that you are already familiar with this technique.

Omarm je innerlijke monstertjes

 • Heb jij soms ook last van innerlijke monstertjes die je beletten je leven voluit te leven?
 • Een innerlijke verdrietje dat ergens diep verscholen in je zit?
 • Hele oude emotionele wondes?
 • Een slachtofferrol, een streng super-ego?
 • Of andere innerlijke demoontjes die je allerlei negatieve gedachtes of zelfkritiek toefluisteren en je beletten de dingen te doen die je echt graag wil?

Wat is de Feeding your demons-techniek?

Dit is een techniek waarbij je in conversatie gaat met je innerlijke monstertjes of onze innerlijke demonen, zoals gedachten, emoties,…. én met je innerlijke wijsheid. We gaan visualisatie gebruiken om niet langer met onze demonen samen te vallen. Zo leren we ze van op een afstandje te bekijken. En we gaan ermee in dialoog via stoelenwerk. Door de onderliggende noden te ontdekken en te voeden, transformeer je je demonen tot bondgenoten met de kracht die ze inherent al in zich dragen! Vandaar dat we spreken over ‘feeding your demons’. Zo herwin jij jouw inherente kracht en kan je terug je leven ten volle leven.

De Feeding your Demons methodiek is wetenschappelijk onderzocht, maakt gebruik van Westerse psychotherapeutische technieken en is geïnspireerd op eeuwenoude traditionele boeddhistische methodes.

 • Als psycholoog en gecertificeerde FYD therapeut begeleid ik jou bij deze innerlijke reis (in mijn privépraktijk in Lede of online; 75€ voor een uur).
 • In een eerste sessie leren we elkaar beter kennen, krijg ik zicht op de dingen waar jij mee worstelt en bekijken we samen wat deze techniek voor jou kan betekenen. Zo kunnen we tijdens de feeding your demons sessie volop focussen op het proces zelf dat we faciliteren via deze methodiek.
 • Het is aan te raden dat je ergens anders een therapeutisch traject volgt zodat deze techniek een ‘extra’ is om je innerlijke groei te faciliteren, aangezien ik op dit moment zelf geen psychotherapeutische processen aanbied. Of zo niet, dat u al bekend bent met deze techniek.