Heartfulness cultiveren

Terzelfdertijd met je mindfulness training, kan je starten met heartfulness training waarin je een een positief gevoel oproept. Zo kan je het potentieel aan positieve gevoelens en kwaliteiten die van nature aanwezig in je zijn, cultiveren: zoals vreugde, innerlijke warmte en zelfaanvaarding, basisveiligheid, dankbaarheid, zelf-compassie, … 

Mind en heart zijn in de Oosterse psychologie in principe geen verschillende dingen. Heartfulness trainen zal dus ook je mindfulness beoefening verrijken. Heartfulness training bevordert het oxytocine hormoon, wat je een betere basis geeft om je (emotionele) stress te kunnen dragen en op zich een heel transformerende impact heeft op de manier waarop je in het leven staat. Dit werkt onrechtstreeks maar ook onmiddellijk verder in op je hele emotionele toestand en is een echte aanrader! Ik spreek uit eigen ondervinding, maar wordt ook gesteund door wetenschappelijk onderzoek.

Gronden in positieve emoties

Zachtjes landen

Mildheid en warme vriendelijkheid cultiveren

Liefdevolle vriendelijkheid en mildheid naar jezelf zit in alle mindfulness oefeningen, maar we gaan er hier extra aandacht aan schenken om deze positieve emoties te laten openbloeien. We maken hierbij gebruik van verschillende technieken zoals visualisaties en zinnetjes. We leggen ook telkens de link naar ons lichaam om onszelf te aarden en te voelen hoe dit in ons lichaam aanvoelt.

Verbondenheid en veilige hechting cultiveren

In deze oefeningenreeks gaan we contact maken met positieve energie in en rondom ons via verschillende methodieken (focussen en visualisaties). We leggen eerst een bodem van een veilige hechtingsbasis om te kunnen volledig thuiskomen bij onszelf met innerlijke gemoedsrust en zo verder te kunnen groeien en bloeien.

Verbondenheid is een heel krachtig gevoel dat we kunnen inzetten als we het geconfronteerd worden met lijden bij onszelf of de ander. Dit beoefenen we verder in het cultiveren van mededogen.

Contact maken met je innerlijke kracht via metaforen

Via een metafoor maken we contact met jouw inherente krachtige potentieel aan kwaliteiten die steunend zijn om naar emoties te kijken. We hebben hier vooral aandacht voor een stevig punt in jezelf van waaruit je gevoelens kan observeren.

Mededogen cultiveren

In deze oefeningenreeks gaan we mededogen verder verdiepen. Dit is een belangrijke vaardigheid die we kunnen gebruiken, telkens als we met pijn of lijden bij onszelf of anderen worden geconfronteerd. In tegenstelling tot medelijden is mededogen een positieve emotie en men ziet dan ook dat bij het trainen van deze vaardigheid, de regio’s in de hersenen oplichten die correleren met geluk en positieve emoties.