Module 2: Heartfulness training

Wat vind je in deze module?

  • Week 1: zachtjes landen: waarin we vriendelijk gewaarzijn voor dit moment oefenen.
  • Week 2: positieve emoties cultiveren: waarin we een basis leggen van veiligheid, vreugde en een gevoel van verbondenheid.
  • Week 3: liefdevolle vriendelijkheid: waarin we specifiek deze positieve emotie verder tot bloei brengen aan de hand van visualisatietechnieken en waarin we ook de kracht van taal aanwenden.
  • Week 4: liefde en positieve energie: waarin we contact maken met deze aspecten in en rondom ons. We bouwen verder aan helpende visualisaties en gebruiken daarbij onze eigen persoonlijke symboliek om hiermee in contact te komen.
  • Week 5: mededogen verdiepen: hier gaan we gebruik maken van de positieve energie en ruimte die we hierboven trainden om daarmee ons eigen lijden of dat van anderen tegemoet te treden via openheid.
  • Week 6: een omarmende pauze: dit zijn meditaties voor als je het moeilijk hebt en jezelf een warme liefdevolle adempauze gunt.

Iedereen kent wel eens positieve emoties, maar wist je dat je positieve emoties ook kan trainen opdat ze een grotere plek in je leven kunnen gaan innemen?

Terzelfdertijd met module 1 “Mindfulness”, kan je starten met heartfulness training waarin je leert om positieve emoties te cultiveren, zoals vreugde, basisveiligheid, dankbaarheid, zelf-compassie, …  Het bevordert het oxytocine hormoon, wat je een betere basis geeft om je (emotionele) stress te kunnen dragen en heeft op zich een heel transformerende impact op de manier waarop je in het leven staat. Dit werkt onrechtstreeks maar ook onmiddellijk verder in op je hele emotionele toestand en is een echte aanrader! Ik spreek uit eigen ondervinding, maar wordt ook gesteund door wetenschappelijk onderzoek.