Met een veilige afstand kijken naar gedachten

Misschien heb je in de vorige oefeningen een aantal hardnekkige of gevaarlijk onzichtbare maar heel invloedrijke gedachten ontdekt die je liever niet in je leven wil. Dit betekent dat we er mee zijn gefusioneerd. In deze oefeningenreeks gaan we niet proberen onszelf op andere gedachten te brengen door alternatieve interpretaties te zoeken. We gaan ook niet onze gedachten proberen wegbannen uit ons leven. We gaan leren onze gedachten waarnemen. Gedachten waarnemen is niet hetzelfde als nadenken, er is een fundamenteel verschil.

Paradoxaal genoeg gaan we onze gedachten net wel toelaten, en er van op een afstand naar leren kijken. Dit noemen we defusie. Als we ze in ons vizier houden in plaats van erdoor overschaduwd te worden, verliezen ze namelijk hun kracht en hebben ze minder impact op ons leven. Ze zijn er wel nog, maar ze hoeven geen obstakel meer te vormen om ons leven waardevol en zinvol in te vullen. Of ze hoeven ons niet meer in een negatieve spiraal helemaal mee te zuigen en ons in de ban van de gedachtegevangenis te houden. We gaan hier niet te veel uitleg geven, maar dit vooral al doende leren!