Met een veilige afstand kijken naar gedachten

Misschien heb je in de vorige oefeningen een aantal hardnekkige of gevaarlijk onzichtbare maar heel invloedrijke gedachten ontdekt die je liever niet in je leven wil.

Heb je al eens geprobeerd er niet aan te denken? Probeer het eens met deze oefening.

Gedachten waarnemen is niet hetzelfde als er midden in zitten of als nadenken. Er is een fundamenteel verschil.

In onderstaande oefeningen gaan we niet proberen onszelf op andere gedachten te brengen door alternatieve interpretaties te zoeken. We gaan ook niet onze gedachten proberen wegbannen uit ons leven. We gaan leren onze gedachten waar te nemen. Paradoxaal genoeg gaan we onze gedachten net wél toelaten, en er van op een afstand naar leren kijken. 

We leren scheiding maken met onze gedachten.

Als we ze in ons vizier houden in plaats van erdoor overschaduwd te worden, verliezen ze namelijk hun kracht en hebben ze minder impact op ons leven. Ze zijn er wel nog, maar ze hoeven geen obstakel meer te vormen om ons leven waardevol en zinvol in te vullen. Of ze hoeven ons niet meer in de ban van de gedachtegevangenis te houden. We gaan dit vooral al doende leren!