Liefdevolle vriendelijkheid

Liefdevolle vriendelijkheid is een kwaliteit die we al inherent in ons hebben. Volgens de boeddhisten is dit deel van de menselijke natuur. We gaan er in deze oefeningen contact mee maken via visualisaties en wensen. Je hoeft niet onmiddellijk na de oefening positieve emoties te verwachten. Eigenlijk zijn het voornamelijk positieve intenties die we cultiveren eerder dan een feel-good-gevoel. Het zijn als zaadjes, die dan geleidelijk verder zullen groeien.

Oefening 1: liefdevolle vriendelijkheid met visualisatie – 11 min

Op het einde van de oefening als je hart opengaat kan er geraaktheid, ontroering of andere emoties bovenkomen. Dit noemen we de backdraft. Het is zoals zuurstof geven aan een waakvlammetje, waardoor dit opflakkert. Als dat zo is, geven we deze ook alle ruimte en laten ze toe, we laten ze er zijn en laten zo ook weer vrij gaan zonder eraan vast te houden.

Oefening 2: liefdevolle vriendelijkheid met visualisatie – 15 min

Tip! Als je deze oefeningen afwisselt met oefeningen uit de module “Emoties”, waar je  leert een gevoel in je lichaam te verkennen, kan je deze vaardigheid ook toepassen op deze oefeningen en je beleving van positieve emotiesverdiepen.

Oefening 3: positieve emoties laten openbloeien – uitgebreide oefening – 20 min

Om liefdevolle vriendelijkheid verder te laten openbloeien maken we gebruik van beelden en wensen naar onszelf en anderen toe. Alle mensen wensen geluk. Ook  andere emoties kunnen opkomen bij deze oefening: zoals kwaadheid, angst of verdriet. We erkennen deze met veel mildheid en mededogen voor onszelf, geven ze ruimte en erkennen dat wij niet de enigen zijn die dit ervaren. Dat is deel van onze ‘common humanity‘ of menselijkheid. We staan stil bij de mooie dingen in dit leven en we eindigen met het volledige openbloeien van ons hart en geest. 

Oefening 4: positieve emoties laten openbloeien – verdiepingsoefening – 14 min

Deze oefening kan je doen nadat je de bovenstaande intro-oefening deed. Deze oefening is veel korter, maar bevat langere stiltes en minder instructies, dus in die zin is ze dus moeilijker dan de bovenstaande langere versie.