Liefdevolle vriendelijkheid

Liefdevolle vriendelijkheid is een kwaliteit die we al inherent in ons hebben. Volgens de boeddhisten is dit deel van de menselijke natuur. We gaan er in deze oefeningen contact mee maken en het oproepen via visualisaties en wensen. Hierbij kan er een backdraft opkomen en dit kan andere emoties oproepen. We geven deze ook alle ruimte en laten ze er zijn.

Oefening 1: liefdevolle vriendelijkheid met visualisatie – 11 min

Je hoeft niet onmiddellijk na de oefening positieve emoties te verwachten. Eigenlijk zijn het voornamelijk positieve intenties die we cultiveren eerder dan een feel-good-gevoel.

Oefening 2: liefdevolle vriendelijkheid met visualisatie – 15 min

Tip! Als je deze oefeningen afwisselt met oefeningen uit de module “Emoties”, waar je  leert een gevoel in je lichaam te verkennen, kan je deze vaardigheid ook toepassen op deze oefeningen en je beleving van positieve emotiesverdiepen.

Oefening 3: positieve emoties laten openbloeien – intro oefening – 20 min

Om liefdevolle vriendelijkheid verder te laten openbloeien maken we gebruik van beelden en wensen naar onszelf en anderen toe. Alle mensen wensen geluk. Ook  andere emoties kunnen opkomen bij deze oefening: zoals kwaadheid, angst of verdriet. We erkennen deze met veel mildheid en mededogen voor onszelf, geven ze ruimte en erkennen dat wij niet de enigen zijn die dit ervaren. Dat is deel van onze ‘common humanity‘ of menselijkheid. We staan stil bij de mooie dingen in dit leven en we eindigen met het volledige openbloeien van ons hart en geest. 

Oefening 4: positieve emoties laten openbloeien – verdiepingsoefening – 14 min

Deze oefening kan je doen nadat je de bovenstaande intro-oefening deed. Deze oefening is veel korter, maar bevat langere stiltes en minder instructies, dus in die zin is ze dus moeilijker dan de bovenstaande langere versie.