Online leertrajecten en coaching

 • Zoek je wat meer innerlijke stevigheid of rust in de hectiek van je leven?
 • Wil je in de ratrace van het leven voeling houden met je binnenwereld en van daaruit bewuster omgaan met de stresserende situaties van alle dag?

“Heel fijn om op deze manier bij mezelf te komen” – Judith

In deze online leeromgeving vind je meer dan 100 ervaringsgerichte oefeningen in vaardigheidstraining, zelfonderzoek en zelfzorg. Ze zijn werkelijk het neusje van de zalm aan psychotherapeutische technieken die ik als psycholoog leerde kennen gedurende mijn loopbaan. Naar het online leerplatform →

Grasduin zelf gratis doorheen de modules van het online leerplatform. De oefeningen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Een aantal oefeningen zijn afgeschermd met een login. Tot deze oefeningen krijg je toegang na een coachingsgesprek met mij.

Laat je door mij coachen in het connectie maken met je eigen kracht. Naar afspraak →

In de meerdaagse challenges neem ik je elke dag bij de hand en bouw ik je ervaringsgericht leerproces stap voor stap op. Naar de challenges →

Coaching door Annelies

“Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het ontdekken en herontdekken ben” Rik

Ik ben van nature een nieuwsgierige vrouw die authenticiteit, veiligheid en spontaniteit hoog in het vaandel draagt. Mijn nieuwsgierigheid liet me niet alleen reizen doorheen Azië, maar ook doorheen verschillende psychotherapeutische stromingen en mijn eigen innerlijke landschap. In mijn gereedschapskist zit dus een kleurrijk palet aan technieken en ervaring dat ik inzet al naar gelang wat we op onze gezamenlijke reis tegenkomen in jouw landschap.

In de 20 jaar dat ik als klinisch psycholoog werk ontdekte ik dat op bewustzijn gebaseerde psychotherapeutische technieken en meditatie zeer krachtige methodieken zijn. Mindfulness is voor mij het fundament voor wakkere, hartelijke, afgestemde aanwezigheid. Hetzij in het hier en nu via de zintuigen, hetzij voor zelfonderzoek. Het is de eerste stap naar mind-wellness en veerkracht.

Over mij →

Over mijn opleiding en ervaring →

Maak een afspraak → en krijg toegang tot het volledige online leerplatform.

Meerdaagse challenges en groeitrajecten

In de meerdaagse challenges neem ik je elke dag bij de hand en bouw ik jouw ervaringsgericht leerproces stap voor stap op.

14-daagse challenge de adem als rustpunt nemen

Deel je ervaringen in een afgesloten online community.

Tijdens 2 weken gaan we elke dag 20 minuten oefenen. Wetenschappelijk onderzoek wijst namelijk uit dat twee weken alle dagen mediteren het mentaal welzijn al verbetert (Glück & Maercker, 2011; Kursche et al., 2012, in Cavanagh et al., 2013). Elke dag 20 minuten formele meditatie-oefeningen veranderen je brein en mentaal welzijn significant (Gotink et al, 2016).

Lees meer →

Wat kan je verwachten?

Ik werk opbouwend op jouw maat via verschillende fases:

 • We werken eerst aan je stabiliteit en aarding in het hier en nu, waardoor je meer rust kan vinden in het hier en nu. Mindfulness is hier de basis vaardigheid.
 • We richten de blik naar binnen en krijgen voeling met wat je parten speelt in je binnenwereld zodat je in het alledaagse leven voeling houdt met wat je nodig hebt.
 • We zakken af naar een stevige en veilige basis in jezelf om zo te leren je ventrale autonome zenuwstelsel te activeren en veerkrachtiger in het leven te staan met toegang tot je aanwezige inherente kwaliteiten.
 • We leren kijken naar gedachten die hier en nu aanwezig zijn en hoe ze vorm geven aan jouw realiteit van dag tot dag.
 • We leren emoties belichaamd te doorvoelen en een plek te geven via focusing.
 • We leren vooral met meer zachtheid en mededogen naar onszelf te kijken, want dat is iets wat velen onder ons nog te leren hebben.
 • We ontdekken je innerlijke demonen die een waardevol leven in de weg staan en gaan hier verdiepend mee aan de slag opdat jij vrijer in je leven kan staan.

Welke tools worden hiertoe gebruikt?

 • We gebruiken concrete mindfulness vaardigheden om voeling te krijgen met het hier en nu.
 • We gebruiken tools uit de acceptance & commitment therapy om van op een veilige afstand te leren kijken naar gedachten en emoties zonder te verzinken in het moeras dat onze geest soms is.
 • Via focusing leren we luisteren naar onze emoties.
 • Met zelfcompassievaardigheden brengen we veel mildheid en zelfaanvaarding als antigif tegen de vaak zelfkritische gedachten die we produceren.
 • Via de feeding your demons techniek transformeren we de energie van je demonen of schaduwkant naar een bondgenoot in je leven.
 • Ik laat me verder ook in de achtergrond inspireren door positive neuroplasticity en de polyvagaaltheorie om contact te maken met innerlijke veiligheid en stevigheid en om je vaardigheden in te bedden in je autonome zenuwstelsel.

De tools om deze vaardigheden verder te trainen kan je vinden op het online leerplatform om thuis verder aan de slag te gaan met de oefeningen uit de coaching.

Meer over mindfulness →

Meer over focusing op emoties →

Maak een afspraak →

Steven Laureys, dokter en neurowetenschapper vertelt mij over zijn wetenschappelijk onderzoek naar meditatie en de implicaties voor de gezondheidszorg:
In de mentale zorg is er zoveel meer wat we kunnen doen dan enkel naar pillen grijpen.“.