Online leerplatform

Op deze pagina vind je een schatkist aan oefeningen voor jouw mind-wellness. Dit leerplatform is ontstaan vanuit mijn enthousiasme over de kracht van deze oefeningen. Ze zijn het neusje van de zalm die ik als psycholoog leerde kennen tijdens mijn loopbaan.

De meeste oefeningen zijn vrij toegankelijk zonder login. Tot sommige oefeningen krijg je pas toegang na individuele coaching, en dus na afstemming op jouw proces, want deze oefeningen bouwen voort op elkaar volgens verschillende wetenschappelijk onderbouwde fases: het SLOW-model = Stoppen en Landen (fase 1), Openen en Observeren (fase 2), Wijs omgaan met obstakels en Waardevol leven (fase 3).

Stoppen en Landen: eventjes uit je ratrace stappen

In onderstaande oefeningen leren we bewust leven in het hier en nu, even uit de ratrace van ons hoofd te stappen en de golven van de storm in ons hoofd tot rust brengen.

Gronden en aarden in het hier en nu met meditatie

In onderstaande oefeningen aarden we in het hier en nu met het lichaam als ankerpunt. We vergroten onze stabiliteit en opmerkzaamheid via dit soliede anker. We integreren ook al wat elementen uit de compassietraining en leren contact maken met ons innerlijk.

Bewustzijn brengen in je leven

Via onderstaande oefeningen kan je het geleerde uit de formele training integreren in je dagelijkse leven.

Openen en Observeren wat er zich binnen in je afspeelt

In deze oefeningen leren we bewust naar binnen kijken en onze gedachten en gevoelens aandacht geven, van op een afstandje, zonder ermee samen te vallen of erdoor overspoeld te worden.

The mind is like a parachute, it doesn’t work unless it’s open. Frank Zappa

Bewust naar binnen kijken met meditatie

Hier maken we gebruik van de getrainde aandachtsvaardigheden uit de vorige fase. We leren een innerlijke foto maken en geleidelijk onze megapixels uit te breiden.

Bewust naar binnen kijken met zelfreflectie en doe-oefeningen

JeZelf als Open ruimte van gewaarzijn …

… een warme ‘holding space’, waarin zich vanalles afspeelt

In deze fase gaan we dieper in op de observator van je eigen ervaring. Daarbij ont-dekken we ons potentieel aan innerlijke kracht en cultiveren positieve emoties om daarin te ‘marineren’. We leren vanuit dit wijzere perspectief veerkrachtig te kijken naar onze ervaring, zonder ermee samen te vallen. Zo worden we niet langer overschaduwt door onze emoties of meegesleept in de verhalen die onze gedachten breien en kunnen we vrijer in het leven staan.

Wijs omgaan met obstakels en Waardevol leven

In deze oefeningen doen we verder aan bewust zelfonderzoek en leren we bewust omgaan met innerlijke obstakels zoals moeilijke gedachten en emoties. Zo wordt je je eigen coach!

Over jouw Waarden, jouw innerlijke demonen, jouw strategieën en hoe je hier Wijs mee kan omgaan

Wat is voor jou waardevol leven en wat zijn de omwegen die je maakt? Met mindfulness gaan we niet langer automatisch reageren op de innerlijke obstakels die we tegenkomen. Door er met mildheid bij te blijven, gaan deze oude vastgeroeste, (destructieve) gewoontepatronen neuronaal extinct. Via dit innerlijke Waarnemen doen we ervaringsgewijs een Weten op dat niet narratief of conceptueel van aard is en komt er vrijheid om bewust te kiezen voor Wijs handelen en Waarde-vol leven.

Wijs omgaan met innerlijke demonen, moeilijke gedachten en emoties

In plaats van omwegen te maken en onszelf via vermijdingsgedrag in de problemen te werken, leren we anders en bewust om te gaan met moeilijke innerlijke ervaringen, zoals gedachten, je innerlijke zelfcriticus, emoties, pijn, … of andere innerlijke demonen.

Als je nog niet voldoende in je kracht kan staan, is het beter om deze oefeningen samen te doen in een sessie online of in mijn praktijk. Maak hiervoor gerust een afspraak met mij.

Wil je dieper ingaan op jouw noden die schuilgaan onder je innerlijke demonen? En hun inherente kracht transformeren naar een bondgenoot op jouw pad? Boek dan een afspraak bij mij voor een Feeding your Demons-sessie.