Online leerplatform

Wil je graag vaardigheden aanleren om meer innerlijke rust en stevigheid te vinden in jezelf, de rijkdom van elk moment te leren proeven, voeling te houden met je binnenwereld en bewuster om te gaan met de stress van alledag, je gedachten of emoties? Check! Check! Check!

Via deze pagina krijg je toegang tot de hele online schatkist boordevol mindfulness-based tools en andere oefeningen uit de psychologie. Meer over de wetenschappelijke onderbouw van dit leerplatform →

Fase 1: Stoppen en Landen: stap uit je ratrace en train je brein

Aarden in het hier en nu met mind-training

Bewustzijn brengen in je leven

Psychische EHBO-kit

Fase 2: Openen en Observeren

The mind is like a parachute, it doesn’t work unless it’s open. Frank Zappa

Observeren van innerlijke processen via mind-training

Bewust zijn van je innerlijke processen tijdens je dag

Je Zelf als Open ruimte van gewaarzijn en je innerlijke kracht ontdekken

Ont-dek het volle potentieel van je menselijke natuur via deze oefeningen.

Fase 3: Waardevol leven en Wijs omgaan met innerlijke demonen

Zelfonderzoek en op pad naar een vol leven

Follow your heart, embrace your demons

Wijs omgaan met innerlijke demonen zoals moeilijke gedachten en emoties