Leren contact maken met innerlijke pijn vanuit liefde

In deze oefening gaan we leren zorgzaam omgaan met innerlijke pijn of kwetsbaarheden vanuit een krachtpunt in onszelf, dat we eerder al cultiveerden: een punt van liefde en mededogen. Bij mededogen gaan we als een stoere krijger de confrontatie met het ongemak, de pijn of het lijden bij jezelf of de ander volledig aan vanuit een liefdevolle stromende energie.

We gaan hier gebruik maken van een symbool van liefde om onszelf te steunen bij het kijken naar onze gevoelens. Naast visualisatietechnieken gebruiken we ook belichamingstechnieken uit de focus-traditie om contact te maken met emoties en ze te laten vloeien volgens hun natuurlijke verwerkingsstroom, binnen de veiligheid van jouw warme dragende liefdevolle energieveld.

Als voorbereidende oefeningen kan je jezelf trainen in contact maken met mijn hoogste potentieel of de andere oefeningen uit de ‘Heartfulness‘ module. Je kan ook verder trainen in het belichaamd doorvoelen van emoties in de module ‘Kijken naar emoties‘.

Oefening 1: badend in liefde contact maken met innerlijke pijn – 20 min

Dit is een intro-oefening met alle nodige instructies.

Oefening 2: badend in liefde contact maken met innerlijke pijn – 16 min

Deze oefening bevat minder instructies en meer stiltes om je beoefening te verdiepen. Je hebt wel best al eens de intro-versie gedaan.

Wil je deze beoefening verdiepen? Dit kan via deze oefeningen in liefdevolle vriendelijkheid of mededogen die deel uitmaken van de lojong meditatie in module ‘mediteren met krachtsymbolen‘: waar we stapsgewijs deze vaardigheden verdiepen.