Over

Dit leerplatform is ontstaan vanuit mijn enthousiasme over de kracht van deze oefeningen. Ik wil ze vrij toegankelijk maken voor een groter publiek. Tot sommige oefeningen krijg je pas toegang na afstemming op jouw proces in een individuele coaching.

Lees hier meer over e-learning in combinatie met coaching, de wetenschappelijke fundering van deze online leeromgeving, de boeddhistische roots van meditatie, de ontmoeting tussen wetenschap en onze ervaring met meditatie, mijn visie op veerkracht en psychische groei, de basis van deze technieken in ervaring en gewaarzijn, en de privacy.

Coaching en e-learning, een nieuwe trend

‘Blended care’ deed recent zijn intrede in de geestelijke gezondheidszorg. Hier gaat men individuele begeleidingen en groepsbegeleiding combineren met online oefeningen. In 2019-2020 bouwde ik mee aan deze trend en was ik founding mother van vaardigleven.be. In een toenmalig samenwerkingsverband met de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kregen we subsidies bij Flanders Care op basis van mijn leerplatform Mindtraining als prototype. Wij kregen een positieve review in de onlinehulp-apps wegwijzer.

Wetenschappelijk gefundeerd

Een mini-interview toen ik neuroloog en wetenschapper Steven Laureys in het Boeddhistisch centrum in Huy tegen het lijf liep.

Deze oefeningen bouwen namelijk voort op elkaar: SLOW= (1) Stoppen en Landen, (2) Openen en Observeren, (3) Wijs omgaan met innerlijke obstakels en Waardevol leven.

Wil je meer weten over de wetenschappelijke onderbouwing van de mix van coaching met deze online oefeningen op dit leerplatform? Klik hier →

Naast de positieve effecten van mindfulness en andere therapeutische technieken (in dit leerplatform) op ons psychisch en fysisch welzijn, vind je er ook neurowetenschappelijke bevindingen over de werkingsmechanismen in ons brein en de link met boeddhistische en westerse psychologie.

Roots in het Boeddhisme

Een zalig filmpje met Otto-Jan Ham en mijn meditatie-leraar Lama Zeupa die neuroloog Steven Laureys in hun hersenen laten kijken.

Als student vergelijkende cultuurwetenschappen deed ik mijn thesis onderzoek naar de conceptenkaders van de onderzoekers die Boeddhisme bestudeerden. Sommige auteurs zeggen dat Boeddhisme een religie is, anderen vinden het een wetenschap… Aangezien Boeddhisme nooit volledig in deze concepten paste, kwam ik uit bij boeddhistische leertradities als leeromgevingen voor ‘guided rediscovery‘ en ‘education of the attention.

Lees er hier meer over →

Wetenschap, Boeddhisme en ervaring ontmoeten elkaar. In dit filmpje toont Otto-Jan Ham ons hoe je je brein al na korte tijd kan trainen en een effect kan meten in de hersenen.

Visie op psychische groei en veerkracht

Gebruik je modder als brandstof om je menselijk potentieel tot volle bloei te laten komen!

De valstrik van geluk gaat erover dat we nu eenmaal niet altijd gelukkig zijn in het leven. Lijden absoluut te willen vermijden, is de eerste stap richting psychopathologie. Lijden hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is alleen: “Hoe ga je hiermee om?”. Wat zijn jouw vermijdingsstrategieën en hoe bruikbaar zijn ze? Wat is de prijs die je ervoor betaald?

De metafoor van de lotusbloem toont ons een heel andere weg: de lotusbloem groeit veel beter in goede modder dan in helder water. Zo ook gaan wij in deze groeiomgeving onze modder leren gebruiken om ons menselijk potentieel tot volle bloei te brengen.

Deze technieken zijn awareness-based, evidence-based en experience-based

Awareness-based omdat ze gebaseerd zijn op technieken die ons eigen gewaarzijn bevorderen: mindfulness training, compassietraining, positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy (ACT), focusing en Feeding Your Demons.

Awareness-based omdat de technieken hier enkel op je eigen gewaarzijn gebaseerd zijn en niet op een externe autoriteit of een extern weten, zoals wetenschap, religie of een therapeut.

Experience-based verwijst ook naar de  wortels van sommige van deze technieken (mindfulness, heartfulness, ACT en Feeding Your Demons) in de Boeddhistische overdrachtslijn waarin ze via een ‘warme overdracht over de eeuwen heen werden doorgegeven. ‘Warm’ verwijst naar een leerproces zoals je een dans aanleert. Een dans leer je ook niet louter uit boeken maar samen, al dansende.

Experience-based omdat wij ze als welzijnswerkers zelf ook aan onze ervaring (en onze modder ;-)) toetsen, er de benefits van ondervinden en énkel vanuit deze ervaring het ‘warm’ kunnen doorgeven.

Evidence-based omdat mainstream wetenschappers en gezondheidswerkers deze technieken hebben bestudeerd, ze voor ons psychosociaal welzijn effectief hebben bevonden, ze hebben geseculariseerd en ze daarmee voor het grotere publiek toegankelijk hebben gemaakt.

Het weten dat uit dit leerproces voortkomt is een ervaringsgericht weten, voortvloeiend uit het gewaarzijn van je eigen ervaring. Hierdoor word je je eigen coach!

Privacy

Meer over ons privacy-beleid vind je hier.