Over

Lees hier meer over de wetenschappelijke fundering van dit online leerplatform, de achterliggende psychologische visie, de boeddhistische roots en privacy.

Wetenschappelijk gefundeerd

De oefeningen in dit online leerplatform bouwen voort op elkaar via wetenschappelijk gefundeerde fases in het SLOW-model= (1) Stoppen en Landen, (2) Openen en Observeren, (3) Wijs omgaan met innerlijke obstakels en Waardevol leven. Wil je meer weten over de wetenschappelijke onderbouwing in dit online leerplatform?

Klik hier voor de wetenschappelijke onderbouw van dit leerplatform →

En lees meer over de positieve effecten van mindfulness en de andere online technieken op ons psychisch en fysisch welzijn. Je leest er meer over de neurowetenschappelijke bevindingen van de werkingsmechanismen in ons brein en de link met Westerse en Boeddhistische psychologie.

Of bekijk gewoon dit filmpje waarin Otto-Jan Ham toont hoe je je brein al na korte tijd kan trainen en een effect hiervan kan vinden in de hersenen.

In dit mini-interview leg ik neuroloog en wetenschapper Steven Laureys de vraag voor hoe hij als sceptisch wetenschapper toch interesse kreeg in meditatie.

Psychologische visie op weerbaarheid en veerkracht

De valstrik van geluk gaat erover dat we nu eenmaal niet altijd gelukkig zijn in het leven. Uit onderzoek blijkt dat lijden absoluut te willen vermijden, de eerste stap is richting psychische problemen. Modder hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is alleen: “Hoe ga je hiermee om?”. Wat zijn jouw automatische reacties? Hier leren we tools om hier bewustzijn bij te brengen. Je kan dan in je eigen ervaring zien wat dit je bijbrengt.

De metafoor van de lotusbloem toont ons dat de lotusbloem veel beter groeit in goede modder dan in helder water. Zo ook gaan wij in deze groeiomgeving onze modder gebruiken om ons menselijk potentieel tot volle bloei te brengen. Gebruik je modder als brandstof om je menselijk potentieel tot volle bloei te laten komen!

Roots in het Boeddhisme

De  wortels van sommige van deze online technieken (mindfulness, heartfulness, ACT en Feeding Your Demons) liggen in het Boeddhisme.

Bekijk dit grappige filmpje met Otto-Jan Ham en boeddhistisch leraar Lama Zeupa die neuroloog Steven Laureys in hun hersenen laten kijken. Lama Zeupa is de spruit van een ‘warme boeddhistische overdrachtslijn waar over de eeuwen heen boeddhistische praktijken werden doorgegeven tot in het heden. ‘Warm’ verwijst naar een leerproces zoals je een dans aanleert. Een dans leer je ook niet louter uit boeken maar samen, al dansende.

Awareness-based, experience-based en evidence-based

Awareness-based omdat we tools gebruiken die ons eigen gewaarzijn bevorderen: mindfulness training, compassietraining, positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy (ACT), focusing en Feeding Your Demons.

Experience-based omdat wij ze als welzijnswerkers zelf ook aan onze ervaring (en onze modder ;-)) toetsen, er de benefits van ondervinden en énkel vanuit deze ervaring het ‘warm’ kunnen doorgeven.

Evidence-based omdat mainstream wetenschappers en gezondheidswerkers deze technieken hebben bestudeerd, ze voor ons psychosociaal welzijn effectief hebben bevonden, ze hebben geseculariseerd en ze daarmee voor het grotere publiek toegankelijk hebben gemaakt.

Het weten dat uit dit leerproces voortkomt is een ervaringsgericht weten, voortvloeiend uit het gewaarzijn van je eigen ervaring. Hierdoor word je je eigen coach!

Privacy

Meer over ons privacy-beleid vind je hier.