Wat kan je verwachten?

In de online schatkist en de challenge zit een opbouw via verschillende fases:

 • We werken eerst aan je stabiliteit en aarding in het hier en nu, waardoor je meer rust kan vinden in het hier en nu. Mindfulness is hier de basis vaardigheid.
 • We richten de blik naar binnen en krijgen voeling met wat je parten speelt in je binnenwereld zodat je in het alledaagse leven voeling houdt met wat je nodig hebt.
 • We zakken af naar een stevige en veilige basis in jezelf om zo te leren je ventrale autonome zenuwstelsel te activeren en veerkrachtiger in het leven te staan met toegang tot je aanwezige inherente kwaliteiten.
 • We leren kijken naar gedachten die hier en nu aanwezig zijn en hoe ze vorm geven aan jouw realiteit van dag tot dag.
 • We leren emoties belichaamd te doorvoelen en een plek te geven via focusing.
 • We leren vooral met meer zachtheid en mededogen naar onszelf te kijken, want dat is iets wat velen onder ons nog te leren hebben.
 • We ontdekken je innerlijke demonen die een waardevol leven in de weg staan en gaan hier verdiepend mee aan de slag opdat jij vrijer in je leven kan staan.

Welke tools worden hiertoe gebruikt?

 • We gebruiken concrete mindfulness vaardigheden om voeling te krijgen met het hier en nu. Meer over mindfulness →
 • We gebruiken tools uit de acceptance & commitment therapy om van op een veilige afstand te leren kijken naar gedachten en emoties zonder te verzinken in het moeras dat onze geest soms is.
 • Via focusing leren we luisteren naar onze emoties. Meer over focusing op emoties →
 • Met zelfcompassievaardigheden brengen we veel mildheid en zelfaanvaarding als antigif tegen de vaak zelfkritische gedachten die we produceren.
 • Via de feeding your demons techniek transformeren we de energie van je demonen of schaduwkant naar een bondgenoot in je leven. Meer over feeding your demons →
 • Ik laat me verder ook in de achtergrond inspireren door positive neuroplasticity en de polyvagaaltheorie om contact te maken met innerlijke veiligheid en stevigheid en om je vaardigheden in te bedden in je autonome zenuwstelsel.

Steven Laureys, dokter en neurowetenschapper vertelt mij over zijn wetenschappelijk onderzoek naar meditatie en de implicaties voor de gezondheidszorg:
In de mentale zorg is er zoveel meer wat we kunnen doen dan enkel naar pillen grijpen.“.