Find your ground

De metafoor van de berg kan helpen om contact te houden met een belichaamde stabiliteit. En tezelfdertijd de storm op de berg toelaten er te zijn. Mindfulness is met vol bewustzijn zijn met wat er is. Dit betekent dat je je niet van je sokken laat blazen, maar als een stoere krijger, goed gegrond in je stevigheid, toch de confrontatie aangaat met al het moeilijke en kwetsbare dat er op je pad komt.

Oefening: zitten als een berg – 7 min