Gedachten zijn geen feiten

In deze audio kan je bewust zijn van de interpretaties die je gaandeweg maakt. Wie is John?

Hoe teken jij jouw realiteit? Het waarnemen van onze realiteit is een proces waarbij we enerzijds objectieve input krijgen, die zich dan ook vermengt met onze interpretaties. Deze interpretaties zijn vaak gekleurd door onze ervaringen in het verleden. Hierdoor gaan we soms net in self-fulfilling prophecies terechtkomen. Dat wil zeggen dat de dingen waar we net bang voor zijn, zich ongewild in ons leven herhalen via onze onzichtbare interpretatiekaders.

Daarom is het belangrijk om doorheen je dag je bewust te zijn van de gedachten en interpretaties die je maakt. Eens je ze leert zien, kunnen ze hun beperkende invloed op ons leven niet meer uitoefenen. We krijgen een keuze of we die automatische gewoontepatronen in ons leven willen herhalen of liever een nieuwe weg bewandelen.

  • Welke zijn de impliciete interpretaties die je gaandeweg maakt tijdens bepaalde situaties in je leven?
  • En heb je zicht op hoe deze gedachten je gedrag beïnvloeden tijdens die situatie en wat het effect daarvan is op anderen en je relatie met de ander?
  • Wat is het effect van die interpretatie op je gevoel?

Voeg regelmatig gedurende je dag het ingrediënt van bewustzijn toe via een integratie-oefening in je dagelijkse leven om je gedachten meer zichtbaar te maken.

Eens je gedachten meer zichtbaar zijn kan je er bewust scheiding mee maken via een oefening uit deze oefeningen-reeks.

Ook de ademfocus blijft een belangrijke oefening om opmerkzaamheid te trainen met je gedachten. Dus het blijven trainen in opmerkzaamheid blijft een belangrijke mindfulness-oefening om regelmatig te doen.