Visie en wetenschap

Verbeter je levenskwaliteit en maak jezelf psychisch weerbaarder tegen depressie, angst en andere psychische problemen! Uit wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek blijkt dat mensen die trainen in deze basisvaardigheden (waaronder mindfulness, vaardigheden in omgaan met gedachten en emoties, …) een hele voorsprong hebben op vlak van levenskwaliteit en meer bestand zijn tegen psychische problemen.

Meer info over het denkkader en wetenschappelijke onderbouwing vind je hier.

De oefeningen in mijn online leeromgeving helpen jou om psychisch weerbaar en vaardig in het leven te staan.

GEBRUIK JE MODDER ALS BRANDSTOF OM JE MENSELIJK POTENTIEEL TOT VOLLE BLOEI TE LATEN KOMEN

De valstrik van geluk gaat erover dat we nu eenmaal niet altijd gelukkig zijn in het leven. Lijden absoluut te willen vermijden, is de eerste stap richting psychopathologie. Lijden hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is alleen: “Hoe ga je hiermee om?”. Ga je lijden vermijden en daardoor nog meer lijden creëren? Wat zijn jouw vermijdingsstrategieën en hoe bruikbaar zijn ze? Hoeveel energie kosten ze je? Wat is de prijs die je ervoor betaald? De metafoor van de lotusbloem toont ons een heel andere weg: de lotusbloem groeit namelijk veel beter in goede modder dan in helder water. Zo ook gaan wij in deze groeiomgeving onze modder leren gebruiken om ons menselijk potentieel tot volle bloei te brengen.

De technieken die we hiervoor gebruiken zijn awareness-based, evidence-based en experience-based uit de psychologie.

Awareness-based technieken omdat ze gebaseerd zijn op technieken uit de Westerse psychologie die ons eigen gewaarzijn bevorderen: mindfulness training, compassietraining, positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en focusing.

Experience-based verwijst ook naar de  wortels van sommige van deze technieken (mindfulness, heartfulness en ACT) in de Boeddhistische overdrachtslijn waarin ze via een ‘warme overdracht over de eeuwen heen werden doorgegeven. ‘Warm’ verwijst naar een leerproces zoals je een dans aanleert. Een dans leer je ook niet louter uit boeken maar samen, al dansende.

Evidence-based omdat mainstream wetenschappers en gezondheidswerkers deze technieken hebben bestudeerd, ze voor ons psychosociaal welzijn effectief hebben bevonden, ze hebben geseculariseerd en ze daarmee voor het grotere publiek toegankelijk hebben gemaakt.

Experience-based omdat wij ze als gezondheidswerkers zelf ook aan onze ervaring toetsen, er de benefits van ondervinden en énkel vanuit deze ervaring het met anderen kunnen delen.

Awareness-based omdat de technieken hier enkel op je eigen gewaarzijn gebaseerd zijn en niet op een externe autoriteit of een extern weten.

Het weten dat uit deze methodieken voortvloeit is een ervaringsgericht weten, voortvloeiend uit het gewaarzijn van je eigen ervaring. Hierdoor word je je eigen coach!