Je vechtschakelaar uitzetten met mindfulness

De vechtschakelaar is een essentiële knop in je hoofd die je kan leren gebruiken. Als we ons slecht voelen, schiet die vechtschakelaar namelijk automatisch aan via allerlei automatische reacties zoals vermijden, piekeren, …. Dit zorgt voor een kettingreactie aan reactiviteit die vaak net nog meer stress veroorzaakt waardoor we ons nog slechter gaan voelen, zoals het onderstaande filmpje zo mooi illustreert.

Wat gebeurt er als je in drijfzand terechtkomt en blijft vechten om er uit te geraken? Hoe meer moeite je doet om eruit te geraken, hoe sneller je naar onderen gezogen wordt. Met mindfulness gaan we net bewust leren zijn van datgene wat er is, ook onaangename lichaamssensaties en stress. Als je deze vechtschakelaar dan uitzet door bij die onaangename sensaties te blijven precies zoals ze zijn, dan kunnen je ervaringen vrij bewegen. Ze worden niet gefixeerd of vastgezet via allerlei toevoegsels zoals hopeloze gedachten, die een blijvend zaadje onkruid in onze geest planten dat dan gaat woekeren. Hierdoor creëer je net geen bijkomend lijden bij het onaangename dat er al is.

In de Challenge acceptatie via lichaamssensaties leggen we de fundamenten voor de vaardigheid ‘erbij blijven’ of acceptatie. Later werken we hierop verder in de Challenges waarin we vaardigheden aangeleerd krijgen in het omgaan met moeilijke emoties of stress-situaties. Daar zoomen we via oefeningen dieper in op onze emotie-omweg en de voor- en nadelen van onze vermijdingsmechanismes.