Mijn opleidingen en ervaring

Mijn opleidingen

 • Certificaat Science meets experience (2021) retraite met Steven Laureys en Lama Zeupa.
 • Meditatie & mindfulness practitioner sinds 1995, toen ik als 18 jarige studente tijdens een uitwisselingsjaar in Thailand tijdens een eerste retraite, leerde mediteren.
 • Student Tibetaans Boeddhisme sinds 1998 – aan Yeunten Ling – met jaarlijkse meditatie-retraites.
 • Opleiding tot mindfulness trainer Arteveldehogeschool (2010-2011)
 • Masters in de vergelijkende cultuurwetenschap (Ugent, 2007) – Masterthesis: meta-theoretisch onderzoek naar de westerse denkkaders en verborgen vooronderstellingen bij het onderzoek naar het Boeddhisme. Conceptualisatie van boeddhistische leertradities als leeromgevingen voor ‘guided rediscovery‘ en ‘education of the attention‘.
 • Master na master in de psychodynamische psychotherapie (Ugent, 2005) + eigen psycho-analytische leertherapie – Eindwerk: kaderen van mindfulness binnen de subject-ontwikkeling: het vormen van je identiteit en je eigen realiteit.
 • Master in de klinische psychologie (Ugent, 2001)

Bijkomende opleidingen

 • U.Lab Leading from the emerging future (MIT, Certified via Edx) (Otto Scharmer)
 • Training in Acceptance & Commitment Therapy (ACT Academie & Allegre)
 • Workshops focusing op emoties in het lichaam (Focusing Vlaanderen, bij Chris Van De Veire)
 • Narratieve therapie (bij Johan Van de Putte)
 • Positive neuroplasticity training (bij Rick Hanson)
 • Polyvagal-informed therapy (Deb Dana & Stephen Porges, PESI online course en intervisie groep)
 • Congres Power and Care
 • Compassietraining (bij IAM, Chris Germer and Kristin Neff)

Mijn werkervaring

 • Trainer en online coach sinds 2013: groepstrainingen en individuele coaching voor particulieren en bedrijven, online of on-site: voor veerkracht (op het werk), mindfulness, stress- en burnoutpreventie
 • 20 jaar psycholoog en psychotherapeut in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg bij volwassenen met uiteenlopende problemen (burnout, depressie, …)
 • Aanspreekpersoon integriteit (vertrouwenspersoon) aan de BUB (Boeddhistische Unie België)
 • Vorming en intervisie voor intermediairen: hulpverleners (huisartsen, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werk, verpleging), leerkrachten, politie, VDAB,…