Mindful proeven

Neem voor deze oefening een rozijn, een koekje, of een stukje fruit.

In deze oefening gaan we leren onbevooroordeeld vol gewaarzijn brengen bij proeven, zonder er allerlei zaken aan toe te voegen, zoals gedachten, voorkeuren of afkeer, … en als we er toch automatisch zaken aan toevoegen, dan gaan we deze ook waarnemen. Zo trainen we mindfulness of opmerkzaamheid.

Minfulness kan je eigenlijk niet uitleggen aan iemand. Ons verstand kan dat niet vatten, aangezien het een vaardigheid is. Via deze oefening kan je ervaringsgewijs ondervinden hoe mindfulness jouw leven kan verrijken.