Naar binnen leren kijken

Oefening 1: geluiden gedachten gevoelens en open gewaarzijn – 15 min

Oefening 2: kijken naar gedachten en gevoelens – 11 min

Tip! Wil je aan de slag met je gedachten en emoties via zelfreflectie of doe-oefeningen? Ga dan naar het luik “Ervaringsgericht bewust worden van de aard van gedachten en gevoelens” op de hoofdpagina van dit online leerplatform (fase 2). 

Oefening 3: mindful kijken naar gedachten – 7 min

Oefening 4: mindful kijken naar gevoelens – 8 min

Tip! Wil je graag meer meditatie-oefeningen met gedachten of emoties? Ga dan naar de module gedachten of emoties uit fase 2. Onderaan deze modules vind je ook reflectie en doe-oefening.

Gevoelens leren waarnemen in het lichaam

In deze oefeningen doen we eerst een bodyscan om op het einde in te zoomen in de regio’s van het lichaam waar gevoelens zich laten voelen. Zo kan je zien in wat voor stemming je bent of soms kan je ook op die plaatsen in het lichaam een felt sense waarnemen.

Oefening 1: bodyscan met aandacht voor de felt sense – 16 min

Oefening 2: bodyscan met aandacht voor de felt sense – 18 min

Waar kon je een felt sense in jezelf opmerken tijdens de bodyscan?
Wat vertelt jou dit over hoe jij er nu bij zit?

Oefening 3: verdiepende bodyscan met aandacht voor je felt sense – 27 min

Wat heb je allemaal opgemerkt tijdens deze oefening?
Ik merkte op dat ik mijn boodschappenlijstje aan het maken was.
Ik merkte gevoelens van verveling, ongeduld of irritatie op.
Ik had de neiging om op de klok te kijken.
Ik merkte gevoelens van vreugde op in mijn buik.
Ik werd rustig of viel in slaap…

Al deze ervaringen zijn heel normaal en heel ok. Wees er mindful bewust van en keer terug naar je lichaam als focus.