Open gewaarzijn

Vanaf nu gaan we onze aandachtsfocus nog wat verbreden door ons anker in het hier en nu los te laten. We gaan zitten met een open aandacht voor al onze gewaarwordingen (binnen in ons en rondom ons). Dit doen we op basis van de vaardigheden die we eerder trainden. Hierdoor gaan we verder onze opmerkzaamheid en acceptatie trainen. We nemen onze ervaringen in het hier en nu gelijkmoedig en nieuwsgierig waar, zonder daarin tussen te komen. We laten onze ervaringen opkomen, nemen ze waar en laten ze dan ook weer los met een gelijkzwevende aandacht. Zo trainen we helder waarnemen en acceptatie.

Let it come, let it be, let it go!     (Lama Zeupa)

In deze meditaties gaan we geen specifiek object als ankerpunt in de realiteit nemen. We laten gewoon onze aandacht openbloeien en nemen alles op in ons veld van gewaarzijn. Dit soort openheid kan je in alle andere meditaties ook meenemen. Ook tijdens de ademfocus train je open gewaarzijn, telkens als je afgeleid bent en dit opmerkt, maak je eigenlijk ruimte in je gewaarzijn om dat er eventjes te laten zijn.

Wissel deze oefeningen-reeks af met oefeningen uit fase 1 ‘Gronden en aarden in het hier en nu met meditatie’, zoals de bodyscan of de ademfocus.

Oefening 1: open gewaarzijn – 15 min

Tip! Blijf je grounding en focus behouden en wissel deze oefeningen af met een oefening uit de challenge acceptatie en lichaamssensaties, het luik de zintuigen of een stapmeditatie.

Oefening 2: open gewaarzijn verdiepingsoefening – 20 min

Deze oefening bevat meer stiltes om op jezelf te oefenen en maakt gebruik van de getrainde stabiliteit en opmerkzaamheid in je gewaarzijn.

Tip! Het blijft ook bij deze training belangrijk af te wisselen met een meditatie met een duidelijk object als focus zoals de ademfocus of de bodyscan.

Pas op voor de valkuil om te snel te willen gaan!

Als je voelt dat je hier struikelt, neem dan gerust eerst nog wat langer de tijd met de eerste fase van dit leerplatform! Het is namelijk een valkuil om te snel te willen gaan en dan train je soms niet echt in ‘gewaarzijn’, maar net in ‘afgeleid zijn’ en dat is niet de manier waarop we onze geest willen trainen! Beoefen open gewaarzijn alleen verder als je al goed getraind bent in een stabiele aandacht.

Zorg ervoor dat je niet in de valkuil van mind-wandering trapt en wissel deze oefeningen in focus openen af met een ademfocus om je focus en stabiliteit te blijven oefenen, zoals we in fase 1 deden!

Oefening 3:     open gewaarzijn – 25 min