Zijn met wat er is

Leren zitten met ‘iets waar je mee zit’

In deze oefening gaan we bereidheid trainen om open te blijven bij iets onaangenaams en naar onze ervaring te kijken.

Neem geen al te grote moeilijkheid, maar iets kleins. Het doel is ons te leren openen voor het onaangename, er te leren bijblijven en naar binnen te kijken. Als je iets te moeilijk neemt, kan je geen grond houden en kan je jezelf laten meeslepen in allerlei gedachten of emoties. Dus neem bij wijze van oefening iets niet al te moeilijk.

Bij het open kijken naar onze ervaring bij iets onaangenaams, gaan we het samenspel tussen onze 3 G’s observeren: Gedachten, Gevoelens, Gewaarwordingen in het lichaam. We leren ook kijken naar onze subtiele automatische reacties hierbij zoals onze weerstand om niet te willen kijken, neigingen om het weg te duwen of andere vecht of vlucht-reacties van ons autonoom zenuwstelsel.

Hiermee trainen we niet-reactief observerend gewaarzijn, daar waar we anders de aandacht verliezen door aversie, gehechtheid of onverschilligheid. Dit zijn de drie subtiele gewoontes van de geest waardoor we normaal automatisch onze aandacht vernauwen. Dit keer gaan we dus niet vermijden (bij aversie), nastreven (bij gehechtheid) of onverschillig zijn. Maar houden we onze aandacht minutieus observerend open, ongeacht wat er op ons pad komt.

Oefening 1: intro – 15 min

Bij de intro oefening krijg je alle noodzakelijke instructies.

Noot: dit is een oefening uit de oude doos… Dus de audio is ietsje minder, maar toch zijn de instructies een noodzakelijke stap in je leerproces.

Oefening 2: verder oefenen – 11 min

Eens je de intro oefening deed, kan je verder oefenen. Deze oefening bevat minder instructies.

Wil je graag nog meer je beoefening verdiepen met meer stiltes en minder instructies? Doe dan de verdiepingsoefening hieronder.

Oefening 3: verdiepingsoefening – 16 min

Integreer zijn met wat er is in je dagelijkse leven

Merk op wat je automatische reacties zijn bij onaangename momenten in je leven. Hiervoor kan je de oefening autopiloot er nog eens terug bij nemen.