Neem eventjes een SLOW tijdens je dag

Soms hebben we wat meer pauze nodig om doorheen onze ratrace te kunnen landen in het hier en nu. Via deze oefeningen gaan we onze blik verruimen naar het hier en nu rondom je en binnen in je, waardoor je perspectief al veranderd en je anders terug in je dag kan stappen.

  • Stoppen: In deze oefening betrekken we de zintuigen om ons contact met het hier en nu te versterken.
  • Landen en centeren: Vervolgens maken we de overgang naar onze adem als anker en rustpunt in het hier en nu. Telkens als we door de storm in ons hoofd worden meegenomen, merken we dit op en keren terug naar dit ankerpunt.
  • Observeren: Vervolgens gaan we vanuit dit punt in onszelf kijken naar wat er zich in onze binnenwereld afspeelt. We leren zien dat wij een grote ruimte van gewaarzijn zijn, waarin dit alles zich afspeelt: gedachten, emoties, lichaamssensaties.
  • Wijsheid: Vanuit het observeren van je ervaring, komt er een soort van ervaringsgerichte wijsheid. Vanuit dat punt van kijken op afstand, staan we even stil bij wat we nu nodig hebben en hoe we best voor onszelf zorgen.

Zo wordt jij je eigen coach!

Stoppen Landen Observeren & Wijs handelen – 15 minuten

Wat heb je tijdens deze oefening opgemerkt: via je zintuigen, lichaamssensaties, emoties, gedachten?
Wat heb je nu nodig?

Stoppen Landen Observeren & Wijs handelen – 24 minuten

Wat heb je tijdens deze oefening opgemerkt: via je zintuigen, lichaamssensaties, emoties, gedachten?
Wat heb je nu nodig?

Wat heb je nu nodig? Zorg voor jezelf !

Hoe kan je op dit moment het beste voor jezelf zorgen? Heb je er nood aan om je gedachten even te verzetten? Eventjes wandelen, muziek beluisteren, een bad nemen? Of misschien heb je het nodig om jezelf eens stevig af te reageren door te dansen op luide muziek, te gaan joggen, je gras af te rijden of te poetsen. Of misschien zou het je deugd doen er eens over te praten met iemand.

Heb je reeds een zelfzorgplan gemaakt? Neem dat er dan ter inspiratie even bij.