Tonglen: doorademen van emoties of pijn

In deze oefening cultiveren we onze inherente kwaliteit van mededogen. Om ons inherente menselijke potentieel te ontplooien en tot bloei te laten komen, gaan we rechtstreeks aan de slag met onze modder. Door hier met vriendelijke toegewijde aandacht bij te blijven, kunnen we deze energie bevrijden en tot helpende energie transformeren, net zoals je modder kan transformeren tot een heel bruikbare en mooie pot. 

Wetenschap toont aan dat alleen maar positieve gevoelens van geluk willen opzoeken en lijden vermijden net tot psychische problemen kan leiden. Lijden is namelijk niet te vermijden. Met de vaardigheid van mededogen houden we contact met die realiteit van lijden, zonder zweverig of net depri te worden. We leren ons hiermee openstellen en open te blijven. Ook in moeilijkere momenten gaan we ons niet afsluiten, maar net open blijven en zo onszelf beschermen tegen nog meer lijden.

Oefening 1: doorademen van emoties of pijn bij jezelf of anderen- 10 min

In deze meditatie openen we ons met mildheid naar een emotie (leuk of pijnlijk) bij onszelf of een ander, we geven het ruimte en doorademen het mededogend via je hart en verbonden met dit krachtige levensweb waar we deel van uitmaken. Hierdoor oefenen we in een open hart, ook in confrontatie met lijden.

We visualiseren hierbij dat we de emotie onder de vorm van een kleur inademen in ons hart en uitademen als wit licht voor de pijn. Als laatste stap verruimen we dit naar anderen en cultiveren we hiermee ons gevoel van verbondenheid.

Tip! Do this exercise with the climate emotions we all experience in response to the current earth condition. And let yourself be guided by Joanna Macy in this.

Oefening 2:  doorademen van iemands pijn – 6 min

We gaan stilstaan bij de pijn van iemand die we een warm hart toedragen, om zo mededogen te cultiveren. De normale menselijke reactie is ons ervan afsluiten. Pijn wil niemand voelen. Hier gaan we net oefenen in ‘erbij blijven’, ons openen voor en contact houden met de pijn van een ander, op een manier dat we zelf niet mee-lijden. Integendeel, mededogen is een positieve emotie die onszelf net verrijkt.