Gewaarzijn van gewaarzijn

In deze module gaan we je introduceren tot je Zelf als Context, dat ruimere gewaarzijn dat al je ervaringen omvat: je observerende zelf of gewaarzijn van gewaarzijn. Als je door gedachten of emoties meegesleept wordt, kan je een stapje achteruit zetten naar je ruimere Zelf als Context die dit alles omvat. Je kan merken dat jij ruimer bent dan dat en er van op een afstand kan naar kijken. Je ervaring met deze oefeningen, zal ook je ervaring met het kijken naar gedachten en emoties terug verrijken. Dus blijf ook met die oefeningen verder aan de slag gaan. Blijf naast deze oefeningen ook verder trainen met de stabilisatie oefeningen uit fase 1 om je aandacht en opmerkzaamheid verder te verrijken.

Tip! Doe ook de meditaties met krachtsymbolen om het ondergesneeuwde potentieel en de rijkdom van de kwaliteiten van je gewaarzijn verder te ontdekken en te cultiveren!

Het observerende zelf

Deze meditaties komen uit de Acceptance & Commitment Therapy. Ik introduceer je tot je observerende zelf via een oefening waarbij we de hand observeren. Net zoals we niet onze hand zijn, maar ernaar kunnen kijken, kunnen we ook naar gedachten, emoties, onze verschillende rollen in het leven, … kijken, in plaats van ons ermee te identificeren (Zelf als Inhoud) of ermee samen te vallen. Je bent niet je gedachte, die emotie of die rol… Je observerende zelf is die ruimte waarin al deze processen zich afspelen. In deze oefeningen leren we ook naar dit Zelf als Context of het observerende zelf kijken.

Gewaarzijn van gewaarzijn

Onderstaande oefeningen introduceren je tot gewaarzijn van gewaarzijn met extra aandacht voor het ontbloten van jouw inherente potentieel aan vriendelijkheid en wakkerheid. Het zijn dezelfde oefeningen als hieronder, maar die telkens een licht ander aspect van je gewaarzijn belichten.

Deze meditaties zijn geïnspireerd op de lessen van Khandro Rinpoche, een Tibetaans boeddhistische non.

Naakt gewaarzijn

In de onderstaande meditaties zitten er ook wat boeddhistische noten in de instructies. Nadat je met de introductie-oefeningen hierboven hebt geoefend, gaan we wat langer de tijd nemen om vanuit dat naakte gewaarzijn te kijken naar de bewegingen in onze geest (Zelf als Proces) en het gewaarzijn van gewaarzijn zelf (Zelf als Context), waarin dit alles zich afspeelt.

Om deze meditaties te oefenen, is het toch goed dat je al wat oefenervaring achter de rug hebt met de fase 1 oefeningen van dit online leerplatform en het gewaarzijn openen uit fase 2. Je kan deze beoefening ook verrijken door te oefenen met krachtsymbolen en heartfulness. Dit zijn eigenlijk allemaal aspecten van de rijkdom van de kwaliteiten van de ware natuur van onze geest en dus geen aparte dingen.