Gewaarzijn openen en helder waarnemen trainen

Als je voldoende geoefend hebt met fase 1 ‘Stoppen en Landen’, dan heb je voldoende stabiliteit in je aandacht om nu te starten met het verruimen van je aandachtsfocus.

Lees hier meer over de leerdoelen in deze fase.

Naar de Challenge → ‘gewaarzijn openen in 8 stappen’

Pluktuin aan oefeningen voor het openen van gewaarzijn

Tips en valkuilen!

Zorg ervoor dat je niet in de valkuil van mind-wandering trapt en wissel deze oefeningen af met een ademfocus om ook je focus en stabiliteit te blijven oefenen!

Mix je getrainde vaardigheid in liefdevolle vriendelijkheid en zelfacceptatie doorheen je dagelijkse beoefening. Om dit te faciliteren, wissel je deze oefeningen af met ‘positieve emoties cultiveren‘.